Sten och lera. Den 16 december 2010


I gårdagens nummer av tidningen Vartti ingår en bilaga om "Metrohelsinki". Metrohelsinki eller metrohelsingfors är Helsingfors stads samlingsnamn för fem företagsområden och centra längs metrospåret mellan Hertonäs och Kvarnbäcken/ Botby. I bilagan omnämns även att Helsingfors växer österut. I ingressen till texten "Kaupunki kasvaa itään" kan man läsa att "Östersundomiin rakennetaan keskikokoisen suomalaisen kaupungin kokoisen kaupunginosa arviolta neljässäkymmenessä vuodessa."


I samma nummer av tidningen Vartti ingår en artikel med rubriken "Östersundomin maat kivikkoa ja savikkoa". I artikeln kan man bl.a. läsa att jordmåbe i inkorporeringsiområdet består av sten och lera. Vidare citeras projektchef Peter Haaparinne, som säger att ingen ännu vet vad som byggs, när det byggs och var det byggs i Östersundom. Man kan även läsa att Helsingfors i år köpt 2o hektar i Östersundom. Med den farten tar det 100 år att köpa upp hela området. I en faktaruta med rubriken "Tahti hidastui" kan man läsa att av 700 markägare äger 600 mindre än en hektar. Det åtesrtår alltså en hel del markaffärer - eller alternativt tvångsinlösningar.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar