Maktkonstellation. Den 11 december 2010

Sedan det senaste riksdagsvalet har det diskuterats oerhört mycket om den så kallade metropolpolitiken. Däremot har det inte just alls, åtminstone inte i medierna, diskuterats om den maktkonstellation som metropolpolitiken baserar sig på. Maktkonstellationen som jag syftar på är den märkliga alliansen mellan å ena sidan Centern och å andra sidan inflytelserika beslutsfattare från Helsingfors. Jag har skrivit om denna allians i inlägget "Allians. Den 23 december 2009", men här finns mycket mera att reda ut. Det stora antalet ministrar från Helsingfors och det faktum att metropolpolitiken fanns med i regeringsprogrammet, trots att statsministern kom från Centern, borde ha väckt förundran. Analyserna och förklaringarna har dock lyst med sin frånvaro.


Den aktuella maktkonstellationen fick sin början under förhandlingarna om kommunreformen och PARAS-ramlagen under regeringen Vanhanen I. Då var Socialdemokraterna ännu Centerns regeringsparter. Alliansen fick en tydlig manifestation i regeringsprogrammet för regeringen Vanhanen I och utnämningen av Mari Kiviniemi och Jan Vapaavuori till kommun- respektive bostadsminister. Sin första konkreta manifestation fick metropolpolitiken och däremot alliansen mellan Centern och Helsingfors i statsrådets Sibbobeslut i juni 2007. I själva verket var det just lösningen på "Sibbofrågan" som föranledde denna allians. Den rådande maktkonstellationen har ytterligare stärkts under regeringen Mari Kiviniemi. Förutom att Kiviniemi själv är statsminister är Mika Rossi statssekreterare i statsrådets kansli. Ytterligare en viktig maktfaktor här är Helsingin Sanomat, vars nuvarande chefredaktör Mikael Pentikäinen har varit ordförande för Centerns ungdomsförbund. Pentikäinen tillträdde som chefredaktör tidigare i år, men han var verkställande direktör på Sanoma News när Antti-Pekka Pietilä sparkades från Ilta-Sanomat år 2007. (Se "En utredning som inte blev av. Den 13 januari 2007".)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar