Helsingfors köper sten och lera. Den 26 december 2010


I Sipoon Sanomat den 16 december ingår en artikel med rubriken "Ristikydön jaolle olisi ollut enemmän perusteita kuin Lounais-Sipoon luovuttamiselle". I artikeln hävdas det att högsta förvaltningsdomstolen avslog anhållan om inkorporering av Ristikytö, men i verkligheten förkastade HFD endast besväret mot finansministeriets beslut att avslå Kervos och Träskändas framställning om en ändring i kommunindelningen. HFD:s beslut var ganska självklart. Även förutsättningarna för den föreslagna ändringen i kommunindelningen hade uppfyllts med särkild tyngd, hade ministeriet inte haft någon som hällst juridisk skyldighet att föra framställningen vidare till statsrådet.


En annan sak är att det var inkonsekvent att stöda Helsingfors initiativ om en inkorporering av sydvästra Sibbo och avslå initiativet om en inkorporering av "Ristikytö". Utan Helsingfors initiativ hade inkorporeringen av Ristikytö aldrig blivit aktuellt. Till saken hör att Eero Lehti, eller åtminstone hans mediebolag Suomen Lehtiryhmä, starkt stödde Helsingfors anspråk på sydvästra Sibbo.


Sipoon Sanomat publicerade på tidningens webbplats den 21 december en artikel med rubriken "Hallitus esittää kansallispuiston perustamista Sipoonkorpeen".

I mitt blogginlägg "Sten och lera. Den 16 december 2010" noterade jag att tidningen Vartti publicerat en artikel med rubriken "Östersundomin maat kivikkoa ja savikkoa". Den 20 december har Helsingin Sanomat på webbplatsen Oma kaupunki publicerat artikeln under rubriken "Helsinki ostaa Östersundomista kivikkoa ja savikkoa". Jag passar på att citera ur artikeln, när det nu är bara att klippa och infoga:


Helsinki on tehnyt maakauppoja liitosalueella tänäkin vuonna. Kaupunki on ostanut Östersundomista maata 20 hehtaaria 5,5 miljoonalla eurolla. Kiinteistöviraston projektipäällikkö Peter Haaparinne sanoo, että tarkkaa budjettia maahankinnoille ei ole.

Maanhankinnoille on tänä vuonna varattu koko Helsingissä 15 miljoonaa ja ensi vuodelle 14 miljoonaa euroa. ...

Liitosalueen maaperä on haasteellista kallio- ja savimaata. Tähän asti maita on ostettu, kun halukkaita myyjiä on ilmaantunut. Kaavoituksen edetessä on mahdollista, että tontteja myös lunastetaan omistajiltaan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar