Julklapp. Den 24 december 2010


Miljöministeriets pressmeddelande "Regeringen föreslår inrättning av en nationalpark i Sibbo storskog" finns nu även på svenska. (Åtminstone hittade jag pressmddelande på miljöministeriets webbplats först igår.) I meddelande finns en länk till Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Sibbo storskogs nationalpark (på svenska) samt en karta med svensk text. Delen som med delen som "avgränsats" (rajoitusosa) torde man syfta på en del där rörelsemöjligheterna kan begränsas.
Vihreä lanka publicerade på tisdagen en notis med rubriken "Hallitus esittää pienen kansallispuiston perustamista Sipoonkorpeen". Dessutom publicerade tidningen på sin webbplats en annan text med rubriken "Vihreät ja luontoväki kiittelevät uutta kansallispuistoa". medan den förstnämnda notisen baserar sig på miljöministeriets pressmeddelande bygger den senare på ett pressmeddelande med rubriken "Brax ja Sinnemäki: Sipoonkorven kansallispuisto on tärkeä luonnonsuojelupäätös", som publicerats av De gröna. I det senare pressmeddelandet kan man bl.a. läsa följande:


- Ekologisia käytäviä koskevat selvitykset otettava huomioon kaavoituksessa

Valtioneuvoston tämänpäiväinen päätös Sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta toteuttaa yhden vihreiden pitkäaikaisista tavoitteista. ...

- Esityksen mukaan myös suojelualueiden välisten ekologisten käytävien sijainti ja laajuus selvitetään. Selvityksiä on myöhemmin hyödynnettävä alueen kaavoituksessa, jotta alueelle kaavailtu asuntorakentaminen ja maankäyttö eivät tuhoa uhanalaisten lajien kannalta välttämättömiä viherkäytäviä, oikeusministeri Tuija Brax korostaa.

- Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen on vihreiden työvoitto luonnon monimuotoisuuden suojelelmiseksi.


De gröna ministrarna Tuija Brax och Anni Sinnemäki försöker ge De gröna äran för nationalparken, men det finns föga anledning att ära De gröna i denna fråga. De gröna förhandlade sig visserligen till en nationalpark i samband med Sibbofrågan, men utan de grönas stöd av inkorporeringen hade behovet av en nationalpark inte varit så akut. Dess värre skyddar nationalparken i sig inte de delar av Sibbo storskog som inkorporerades av Helsingfors. Medan Brax och Sinnenmäki försökt ge en bild av att De gröna stöder en mera omfattande nationalpark med ekologiska korridorer har partikamraten Osmo Soininvaara dessutom motarbetat skyddet av de södra delarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar