Helsinki lupasi liikoja. Den 10 december 2010


I fjolårets nummer av Takiainen-Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenlehti 2009 ingår en artikel med rubriken "Helsinki lupasi liikoja". I artikeln kan man bl.a. läsa följande:


Helsingin lupaukset Lounais-Sipoon rakentamisen periaatteista olivat epärealistisia. Siksi rakentamista suojelu- ja virkistysalueille suunnitellaan salassa.Det var ändå först i år som det tydligt kom fram att Helsingfors stadsplaneringskontor sysslar med hemlig planering.


Även Sibbo har lovat för mycket. Tle har idag publicerat en notis med rubriken "'Sibbos befolkningsplaner orealistiska'". Det torde vara Sibbos blivande kommundirektör som står för orden. Helsingin Sanomat har idag uppmärksammat valet av kommudirektör.