Marknadsområde. Den 12 december 2010


Den 1 januari 2011 går de nyländska landskapsförbunden samman, mycket som en följd av fallet Sibbo. Nästa sommar skall de nyländska handelslagen Osla och Varuboden gå samman. Denna sammangång av de traditionellt svenska handelslagen har föga med Sibbofrågan att göra. Ändå vill jag återge de avslutande satserna ur artikeln "Etelän osuuskaupat solmivat järkiliiton", som publicerades av Talouselämä den 7 december:

Varuboden-Osla on halukas rakentamaan uusia liikkeitä myös Helsingin omimalle alueelle Sipoossa. Alue kiinnostaa epäilemättä myös HOK-Elantoa.

”Me näemme, että Sipoon liitosalue kuuluisi meidän tulevaan markkina-alueeseemme”, sanoo fuusioituvan osuuskaupan johtajana aloittaa Oslan nykyinen toimitusjohtaja Arto Piela.

Varuboden-Osla vill alltså trampa HOK-Elanto på tårna. Få se om det skall lyckas. Belutsfattarna i Helsingfors har hittills gynnat HOK-Elanto när det gäller beviljanden av byggnadslov, men så är det även Helsingforspolitiker som har makten i HOK-Elanto.

Det är alltså i alla sammanhang fortfarande inte entydigt vart Östersundom hör. Östersundom marthakrets hör fortfarande till Sibbo marthaförening. En förening som däremot bytte hemort när Östersundom inkorporerades med Helsingfors år 2009 är Östersundom IF. Hemorten för Östersundom IF är numera Vanda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar