Metrokaupunki. Den 27 december 2010


I dagens nummer av Helsingin Sanomat har en hel sida reserverats för en "delårsrapport" över politiken i Helsingfors de senaste två åren sedan "Pajunens lista". En rubrik på sidan lyder "Itämetro ja energiaremontti saateltiin alulle". På ett intressant sätt antyder Helsingin Sanomat att fullmäktige i Helsingfors den 6 oktober tog ett beslut som betyder att man skall förlänga metrolinjen från Mellungsbacka österut.

Under rubriken "(Vihreällä on) ryhmä hajallaan" ställer Helsingin Sanomat tre frågor till Mari Pouskari, som är gruppordförande för den gröna fullmäktigegruppen i Helsingfors. Den tredje frågan gäller förhållandet mellan skyddandet av Sibbo storskog och en "metrostad" i Östersundom.


I sitt svar hänvisar Pouskari till en modell som De gröna redogjort för i pressmeddelandet "Vihreät: Östersundom on rakennettava luonnon ehdoilla". (Se "Rakennettava luonnon ehdoilla. Den 4 oktober 2010".)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar