Fastighetsaffärer. Den 9 januari 2009


Helsingfors fastighetsnämn skall på sitt möte nästa tisdag igen behandla eventuella markköp i Gumböle och Ribbingö. Det 6 ha stora området erbjuds till ett kvadratmeterpri på 18,70 € och det 0,3 ha stora området på Ribbingö till ett kvadratmeterpris på 85 €. Båda prisen anses vara godtagbara. Till vardera förslaget till markköp ges följande motivering:

>>Helsingin kaupunki omistaa vanhojen hallinnollisten rajojensa sisällä noin 2/3 maa-alueista. Sipoosta Helsinkiin liitettävällä Liitosalueella Helsinki omistaa noin 900 ha maata, eli noin 1/3 maa-alueista. Helsingin maanomistus sijaitsee pääosin alueen etelä- ja pohjoisosissa.<<

Konstaterandet att Helsingfors markägendom huvudsaklingen finns i norr och söder är betydelsefull. Dessa områden lämpar sig främst för naturskydd och rekreation. Längs Nya Borgåvägen, som planeras bli en "huvudgata", äger staden knappast alls någon mark. Som bilaga till föredragningslistan ingår en karta över de fastigheter innanför inkorporeringsområdet som Helsingfors stad ägde den 31 december 2008. De gamla gränserna har här lämnats bort. Nytt är även en fastighet i Korsnäs.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar