Fullbordat. Den 1 januari 2009


Helsingfors har fullbordat sitt värv med stor nit. Vid Sottungsbyvägen har man inte nöjt sig med att resa en ny skylt med texten "Helsinki Helsingfors", man har även plockat ner den historiska gränsskylten med Sibbo kommunvapen. Ett fotografi med den gamla skylten ingår i inlägget "Exklav. Den 14 september 2006".


Helt klar är man dock inte med markeringen av Helsingfors nya revir. Några Helsingfors-skyltar har man ännu inte fått upp vid motorvägen mellan Immersbyvägen och Bäckängsvägen, fastän Helsingfors byggnadsverk redan inlett arbetet med att resa en skylt här för några dagar sedan. Ställningarna ligger fortfarande vid vägkanten. Vid Nya Borgåvägen mellan vägskälet till Immersby och vägskälet till Bäckängen har man sedan igår plockat ner den nya Helsingforsskylten! Är det frågan om civil olydnad, eller är Helsingfors osäker på var skylten skall placeras, då den nya gränsen här går hundra meter längs Nya Borgåvägens södra kant? Eller är handlar oklarheten om huruvida man här även borde resa skyltar som markerar var landskapet Nyland börjar? (Se "Oklar landskapsgräns. Den 30 december 2008".)I kvällens TV-nyttsändning ingick ett inslag om annekteringen. TV-nytt hade talat med en taxichaufför, som förehöll sig relativt positivt och förstående till inkorporeringen.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar