Amen. Den 31 december 2008


Idag ingår det årskrönikor i många dagtidningar. Själv skrev jag min summering av år 2008 redan i söndags. (Se "Sammandrag. Den 28 december 2008".) I söndagens nummer publicerade även tidningen Uusimaa sin årskrönika (Itä-Uudenmaan uutisvuosi 2008). Årskrönikan, som fyller ett helt broadsheet uppslag, har rubriken "Sipoon ryöstö ja sihteerisopimus kohuttivat". Jag återger här början på krönikan:

>>Itä-Uudenmaan uutisvuosi 2008 oli värikäs ja täynnä tapahtumia. Vuoden ehkä kuohuttavimmat uutiset olivat Sipoon ryöstö ja Porvoon salaisen sihteerisopimuksen paljastuminen.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi tammikuun puolivälissä vastoin kaikkia ennakkoodotuksia Helsingin ja Sipoon alueliitoksesta tehdyt valitukset. KHO:n päätös merkitsee sitä, että kolmekymmentä neliökilometriä Lounais-Sipoota siirtyy osaksi Helsinkiä vuonna 2009. Sipoon asukasluku putoaa parilla tuhannella.

- Sipoossa vallitsee lhautajaistunnelma, kuvasi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kristina Lyytikäinen (r.) tunnelmia tammikuussa.

- Olemme erittäin pettyneitä. Ratkaisu on vakava takaisku sekä Sipoolie että demokratialle, totesi Lyytikäinen.

Monet oikeusoppineet pitivät KHO:n ratkaisua käsittämättömänä. Se ei anna käytännössä mitään arvoa kunnalliselle itsehallinnolle eikä kuntalaisten ilmaisemalle mielipiteelle. Jos KHO:n tulkintaa pidetään ennakkopäätöksenä, kuten tapana on, voi jatkossa mikä tahansa isompi kunta vaatia pienemmältä kunnalta alueita kasvutarpeisiinsa.<<

Rubriken på första sidan i dagens nummer av Borgåbladet lyder "I natt tar Helsingfors över". I tidningen ingår ett helt uppslag med artiklar om inkorporeringen. Rubrikerna är "Osäkerheten värst då Helsingfors tar över Sibbohörnet", "Förr kunde man ringa kommundirektören" och "Mänskliga värden satta på undantag". På ett skilt uppslag finns dessutom en artikel med rubriken "Östersundom kapell överlåts ikväll". På tidningens webbplats finns en artikel med rubriken "Helsingfors tar över sydvästra Sibbo".

De som Borgåbladet talat med är starkt emot inkorporeringen, men tror att det är Sibbos eget fel att det gick som det gick, då man inte beviljat byggnadslov eller samarbetat med Helsingfors. Jag kan inte låta bli att här påpeka att inkorporeringen minsann inte motiveras av att kommunens ovilja att bevilja byggnadslov. Tvärtom anser man i huvudstaden att det i kranskommunerna beviljas för mycket undantagslov utanför planläggningsområden. Helsingfors stad nu utlyst ett femårigt byggnadsförbud i inkorporeringsområdet. För övrigt stämmer det inte att Sibbo inte förhandlat med Helingfors. Dessutom är det ytterst ovanligt att en kommun gör mark som ägs av en annan kommun till planläggningsområde.

Hufvudstadsbladet har publicerat en notis med rubriken "Helsingfors får Östersundom kyrka". I övrigt noterar Hbl inte inkorporeringen mera än med ett par rader i krönikan "Året som gick". I dagens Helsingin Sanomat förbigås inkorporeringen helt och hållet.

Yle Mellannyland har publicerat en notis med rubriken "Högre kostnader för nya helsingforsbor". Yle Östnyland har publicerat notiser med rubrikerna "Sibboskyltar byts ut" och "Borgåmotion om samgång med Sibbo". Dessutom har Yle publicerat en notis med rubriken "Fusion Borgå-Sibbo föreslås". Yle Itä-Uusimaa har publicerat en notis under rubriken "Aloite Porvoon ja Sipoon yhdistämisestä". Nyheten har även förmedlats av Slangiuutiset i radiokanalen Metro FM.

På första sidan av dagens nummer av gratistidningen Vartti nämns flyttningen av gränsmarkeringen i Sibbo, men tidningen har ingenting mera att bjuda på än en bild som redan igår publicerades på första sidan i tidningen Metro. (Se ovan.) Det är för övrigt Helsingfors stads byggnadskontor som flyttar råmärken, eller gränsskyltar. Mitt allra första blogginlägg om fallet Sibbo, "Sibbo. Den 9 juli 2006" inledde jag med ett citat ur Femte Moseboken 27:17. Jag skall återge versen på nytt, på båda inhemska språken.

Förbannad vare den som flyttar sin nästas råmärke. Och allt folket skall säga: "Amen."

Kirottu on jokainen, joka siirtää rajamerkkejä. Ja kansa sanokoon: "Aamen."


Fallet Sibbo


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar