Ny upplaga av "Länsimetsän luontokatsaus". Den 16 augusti 2011


Vanda stad öppnade igår nya webbsidor. På den förnyade webbplatsen finns även en förnyad sida med titeln eller rubriken "Östersundomin yhteinen yleiskaava". På sidan finns en länk till Vandas utredningar i samband med generalplanen 2007. En del av utredningarna har mera, andra mindre relevans för den gemensamma generalplanen för Östersundom. På sidan finns även en skild länk till utredningen "Länsisalmen Länsimetsän luontokatsaus". Utredningen är en ny upplaga av utredningen "Länsisalmen Länsimetsän luontokatsaus 2010", som jag skrivit om i inlägget "Länsimetsä. Den 1 mars 2010".

http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/65522_lansimetsan_luonto.pdf

Den nya upplagan av utredningen har en ny layout, som motsvarar de den nya webbplatsen visuella profil. Det är uppenbart att Vanda vill lyfta fram utredningen över området, som till stor del ägs av Helsingfors stad (se "Fastigheten 410-0006-0059. Den 17 december 2009") och som Helsingfors stadsplaneringskontor vill exploatera för bebyggelse. Bilden nedan är ur utredningen.

Efter att i söndags ha förvirrat mig på svårframkomliga stiger (gjorde jag igår en ny cykeltur genom Sibbo storskog. Denna gång gjorde jag bättre vägval, men lyckades ändå i det hala föret åka omkull ett par gånger då jag inte i tid fick loss skorna från pedalerna. Jag tog igen vägen via dalen genom Västersundom och Gubbacka/Länsimetsä. I den gällande generalplanen är dalen betecknad som "yleiskaavan arvokas maisema-alue". (Se bilden nedan, som jag tog med mobilen under min cykeltur.)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar