Perustuu pääasiassa. Den 28 augusti 2011

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2011/Halke_2011-08-29_Khs_29_El/21BFF28C-CBE1-4F4F-8BEE-0BBF67B5853D/Lausunto_Uudenmaan_liitolle_Uudenmaan_2_vaihemaaku.pdf

I gårdagens inlägg "Beslutshistoria. Den 27 augusti 2011" skrev jag om Helsingfors fastighetsnämnds utlåtande till stadsstyrelsen om utkastet till etapplandskapsplan för Nyland. Mitt intresse för utlåtande berodde på att förslaget till fastighetsnämndens utlåtande även innehöll synpunkter på området för den gemensamma generalplanen för Östersundom, fastän man tydligen kommit överens om att Helsingfors, Vanda och Sibbo i respektive utlåtande till landskapsförbundet inte tar ställning till utkastet för Östersundom-områdets del. (Se "Förslaget oförändrat. Den 7 augusti 2011", "Ei ota kantaa. Den 20 augusti 2011".) Även i förslaget till Helsingfors miljönämnds utlåtande över utkastet till landskapsplan berör man området för den gemensamma generalplanen. Tydligen hade man inte informerat om den kontroversiella överenskommelsen att delegera ställningstagandet till Östersundomkommittén. Jag trodde redan att miljönämnden överhuvudtaget inte skulle ge något utlåtande, men det visade sig att nämnden på sitt möte den 23 antog ett utlåtande som inkluderade ställningstagandena för Östersundoms del. (Se "Utlåtande trots allt. Den 24 augusti 2011".)


I föredragslistan för stadsstyrelsens möte i måndag ingår ett flertal utlåtanden till stadsstyrelsen, men miljönämndens utlåtande finns inte med. Inte heller fastighetsnämndens utlåtande finns med i förteckningen i föredragningslistan men den finns men en länk med rubriken "Päätöshistoria" till utlåtandet finns på stadens webbplats.

http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginhallitus/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2011-08-29_Khs_29_El

I föredragningslistan finns även en förklaring till varför man inte tagit miljönämndens utlåtande i beaktande:

Eri syistä johtuneiden viivästysten vuoksi vain osa lausunnoista on lopullisessa muodossaan saatu määräaikaan mennessä. Esitys perustuu niin ollen pääasiassa kaupunkisuunnittelulautakunnan 16.6.2011 antamaan lausuntoon.

Ur förteckningen över bilagor till föredragningslistan framgår att även Helsingfors Energis och nämnden för allmänna arbetens utlåtande har gett efter det av förvaltningscentralen givna deadline, den 11 augusti, men de finns alltså lika väl med som bilagor. Med finns även Vartiosaari-seuras utlåtande, som anlände till stadens registratur den 12 augusti. Ekonomi- och planeringscentralens utlåtande saknar datering, men pdf-dokumentet är skapat den 22 augusti. Däremot saknas förutom miljönämndens utlåtande stadsmuseets utlåtande från den 23 augusti.

De formella förseningarna har alltså gett föredragande en ursäkt att lägga fram ett förslag till utlåtande som "i huvudsak bygger på" stadsplaneringsnämndens utlåtande. I själva verket är förslaget till Helsingfors utlåtande till Nylands förbund identiskt med stadsplaneringsnämndens utlåtande till stadsstyrelsen.

Även utlåtandet från nämnden för allmänna arbeten innehåller en hel del synpunkter som gäller Östersundom. Bl.a. kan man här läsa följande:

Kaupunkien tiivistyessä on turvattava jatkuvat ja riittävät viheralueet, jotka ovat myös ekologisesti tärkeitä. Erityisesti uusilla suunnitteilla olevilla alueilla, kuten Östersundom, tulisi korostaa seudullisia viheryhteyksiä kattavan ja risteävän viheralueverkoston aikaan saamiseksi.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar