Nauha, Ranta, Metsä och Rannikko. Den 3 augusti 2011

http://www.hel2.fi/ksv/julkaisut/yos_2011-2.pdf

I mina inlägg "Solenergi. Den 1 mars 2011" och "Världen blickar. Den 15 mars 2011" har jag noterat att den av Helsingfors stadsplaneringskontor valda modellen för Östersundomområdet Rannikko 1 kan ses som en utveckling av modellen Suur-Östersundom i utredningen "Helsinki-Porvoo-kehyssuunnitelma". De två alternativa modellerna är här Sibbesborg (eller Suur-Söderkulla) och Rannikkokaupunki (eller Nauhakaupunki). Dessa modeller presenteras även i publikationen "Östersundomin yhteinen yleiskaava - Rakennemallit", som jag skrev om i gårdagens inlägg "Stränder och kust. Den 2 augusti 2011". Dess värre är modellen Suur-Östersundom inte förenlig med Sibbos planer för Söderkulla eller "Sibbesborg".

Modellen som i "Östersundomin yhteinen yleiskaava - Rakennemallit" benämns Rannikko eller Rannikko 1 motsvarar alltså inte modellen Rannikkokaupunki i "Helsinki-Porvoo-kehyssuunnitelma". Rannikkokaupunki, som alltså även benämns Nauhakaupunki, motsvarar i strukturmodellerna för den gemensamma generalplanen för Östersundom närmast modellen Nauha, men Nauha är även förenligt med modellen Sibbesborg. Modellen Nauha motsvarar ganska långt även modellen i naturskyddsorganisationernas skuggplan och De grönas (ursprungliga) vision för sydvästra Sibbo. (Se "De gröna blev lurade. Den 21 februari 2007", "Trädgårdsmetropol. Den 7 september 2008" och "Pärlbandsmodellen. Den 14 september 2008".)

I utredningen "Östersundomin yhteinen yleiskaava - Rakennemallit" används beteckningar som mycket tydligt beskriver de olika modellerna. Modellen Nauha innebär att så väl skogen i norr som strandområdena i söder besparas. Bebyggelsen koncentreras här till området mellan motorvägen och landsväg 170 (Österleden / Nya Borgåvägen). Modellen Ranta innebär att stränderna och området mellan vägarna exploateras medan skogen i norr bevaras. Modellen Metsä innebär att skogen i norr liksom området mellan vägarna exploateras, medan strandområdena i söder bevaras. Modellen Rannikko innebär att hela området exploateras. Notera att de gröna områdena på bilden nedan är grönområden, medan de gröna områdena på den översta bilden står för möjliga områden för bebyggelse.Det är uppenbart att den aktuella modellen Rannikko är den överlägset sämsta med tanke på naturskyddet. Dessutom strider modellen mot Sibbos visioner av "Sibbesborg". Ändå förefaller man i utkastet till landskapsplan genom att beteckna praktiskt taget hela Östersundomområdet som område med tätortsfunktioner utgå just från modellen Rannikko.Jag har igår flyttat mina webbsidor till en ny adress, som tidigare endast fungerade för webforwarding: www.wadenstrom.net. Hit har ja nu flyttat fönstret med motionsrundor. En alternativ adress är ralf.wadenstrom.net.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar