Lähivirkistyskohde. Den 25 augusti 2011

http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/sipoonkorpi/Documents/A4_Karttaaikataulu_Kartatidtabell.pdf


Nu finns det på Forsststyrelsens webbplats luontoon.fi / utinaturen.fi även en tvåsspråkiga karta med bustidtabell för "festen" Sibbos storskog i sikte inkommande lördag.

http://static.metrolive.fi/nakoislehdet/vartti/PO/VAR20110821/
I senaste nummer av tidningen Vartti (flera upplagor i huvudstadsregionen) ingår en artikel med rubriken "Uusi kansallispuisto tutuksi". I artikeln presenteras bl.a. "festen" Sibbo storskog i sikte (se "Sibbo storskog i sikte. Den 22 augusti 2011") I en faktaruta berättas det att Sibbo storskog (Sipoonkorpi) befinner sig innanför Sibbos, Vandas och Helsingfors område. I fall man med Sibbo stotrskog syftar på hela skogsområdet stämmer det, men det område av nationalparken som ligger innanför Helsingfors område är obetydligt. Ändå föreslog fastighetsnämnden i Helsingfors i fjol att gränsen för nationalparken skulle flera kilometer längre norrut. (Se "Två delar. Den 16 april 2010"  och bilden nedan.) I artikeln säger parkdirektör Annukka Rasinmäki vid Forststyrelsen att "Sipoonkorpi on lähivirkistyskohde ja sellaisena sitä kehitetään". Fastighetsnämnden ville däremot ha ett skild rekreationsområde utanför nationalparken. Fastighetsnämnden torde delvis ha haft rätt: Ett syfte med en nationalpark är även att skydda naturen. Det var väl därför man villa ha en så liten nationalpark som möjligt.I en vbildtext till den ovannämnda artikeln kan man läsa att bilden av en uggla valdes till nationalparkens logo. I Senaste nummer av Vartti Itä-Uusimaa ingår en artikel med rubriken "Huuhkaja ylivoimaisesti yleisöäänestyksen voittaja". En kortare text med rubriken "Huuhkaja oli ykkönen" har publicerats på Varttis webbplats.

http://static.metrolive.fi/nakoislehdet/vartti/PO/VAR20110821/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar