Rakennettavuus. Den 10 augusti 2011

http://www.hel2.fi/ksv/julkaisut/yos_2011-2.pdf

I mitt inlägg "Majvik Maankäyttösuunnitelma. Den 20 februari 2011" berättar jag om en kartläggning av grunden i Östersundom. Någon motsvarande utredning har jag dock inte hittat i beredningsmaterialet för den gemensamma generalplanen för Östersundom. I dokumentet "Östersundomin yhteinen yleiskaava - Rakennemallit" finns dock ett avsnitt med rubriken "Rakennettavuus. Här finns tre kartor, varav en motsvarar kartan på Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys MTR:s webbplats, som jag lyfte fram i ovannämnda blogginlägg. I "Östersundomin yhteinen yleiskaava - Rakennemallit" har även kommungränserna ritats ut. Här begränsar sig beteckningarna för grunden till inkorporeringsområdet , fastän kartläggningen även omfattade Västerkulla och Västersundom.En annan karta (se högst uppe) i samma utredning visar direkt förutsättningarna att bygga på olika områden (rakennettavuus). Det är svårt att här se någon överensstämmelse med utkastet till gemensam generalplan, men i den ovannämnda utredningen kan man läsa att "Parhaiten rakennettavuudeltaan  edullisia  alueita  on  sijoitettu Rannikko-malleihin." Det är väl en självklarhet att modellen Rannikko, som i praktiken innebär en exploatering av hela inkorporeringsområdet (se "Nauha, Ranta, Metsä och Rannikko. Den 3 augusti 2011"), erbjuder mest lämplig mark. Klart är i varje fall att största delen av Östersundom lämpar sig dåligt för bebyggelse.


Ur beslutsmeddelandet från Helsingfors fastighetsnämnds möte igår framgår inte vilka ändringar som gjordes i utlåtandet om utkastet till landskapsplan. Jag återkommer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar