En ny Sibbofråga. Den 28 september 2011

Hbl 28.9.2011 s 3

Förslaget att i samband med den nya kommunreformen nya dela upp Sibboväcker starka reaktioner. Hufvudattadsbaldet och Borgåbladet tar dock snarare fasta på kommunstyrelseordförande Christel Liljeströms motförslag att dela kommunen i tre delar (se "Halva Sibbo till Helsingfors. Den 27 september 2011") framom modellen i lördagens nummer av Helsingin Sanomat, enligt vilken kommunen skulle delas i två delar.

Hbl 28.9 2011 s 1

Rubriken på första sidan i dagens nummer av Hbl lyder "Chockförslag", medan artiklarna på första uppslaget har rubrikerna "Tredelat Sibbo väcker bestörtning" och "'Undantag osannolikt i Sibbofrågan'". Dessutom finns här en sammanfattande ruta med rubriken "Detta har hänt".I den senare texten heter det att "Tre politiker ger sin syn på Sibbofrågan." Hbl har faktiskt lyckats få en kommentar av kommunminister Henna Virkkunen om förslaget att ansluta norra Sibbo till "Kervo-Tusby-Träskända".
I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Sibbodelning delar åsikter".


Bbl 28.9 2011 s 6


Det tog ett tre dagar för andra andra tidningar att komma med svar på artikeln "Kahden kunnan kasvukeskus" i lördagens nummer av Borgåbladet. Igår publicerade så väl Hufvudstadsbladet som Borgåbladet texter som baserar sig på artikeln och kartan i Helsingin Sanomat. (Se "Halva Sibbo till Helsingfors. Den 27 september 2011".) Båda tidningarna noterade speciellt att man enligt kartan som publicerats tillsammans med artikeln föreslog att Sibbo skulle spjälkas upp. Något förbryllande torde det vara att båda tidningarna även skriver att fullmäktigeordföranden i Sibbo Christel Liljeström kommer med ett eget förslag på hur Sibbo kunde delas. (Se artiklarna "Liljeström kan tänka sig dela Sibbo" respektive "Sibbo kan gå i graven".) Liljeeströms förslag skall ses som ett motdrag eller ett motförslag till det föga lyckade förslaget i Helsingin Sanomat, men det är klart att det bakom Liljeströms förslag förutom "hänsyn till kultur, historia, språkförhållanden och pendlingsriktning" även finns partipolitiska intressen. Liljeström hör själv till de hundratals lokalpolitiker vars plattform hotas av kommunreformen.


Överaskande lite ifrågasätter Hbl och Bbl betydelsen av Helsingin  Sanomats karta. Helsingin Sanomat skriver endast att "Uudenmaalla ollaan HS:n tietojen mukaan ehdytty kaavailla kahdeksaa kuntaa" och tillägger att kommunministern inte kommenterat modellen.Vidare framgår det att kartan är sammanställd av Riitta Vainio. Det är inte mycket att utgå ifrån. Om kartan publicerats i en annan tidning hade den knappast fått någon större uppmärksamhet.


Uusimaa 27.9 2011 s 4

Även Uusimaa, som utkommer i Borgå, publicerade igår flera artiklar med anledning av artikeln och kartan i Helsingin Sanomat. Tidningen publicerade även en karta med de nya kommungränserna i enlighet med kartan i Helsingin Sanomat. Rubriken på paradsidan lyder "Uusmaalaisten pienkuntien aika on ohi".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar