Halva Sibbo till Helsingfors. Den 27 september 2011

HS  24.9 2011 s A5

I lördagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Kahden kunnan kasvukeskus". De två kommunerna som enligt artikeln tillväxtcentrumet skulle bestå av är Helsingfors och Esbo. I artikeln kan man läsa följande:

Pääkaupunkiseudun neljää kuntaa, Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaista ei yhdistetä yhdeksi kunnaksi, kuntaministeri Henna Virkkunen (kok) arvioi.

"Ehkäpä tulee kaksi kuntaa", Virkkunen kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa. Käytännössä Helsinki ja Vantaa yhdistyisivät ilman Espoota.Men  det är inte bara huvudstadsregionen som skulle beröras av kommunsammanslagningar. Rubriken på paradsidan i samma tidning lyder "Uusimaa kutistuisi kahdeksaan".

HS  24.9 2011 s A3
 I själva artikeln kan man läsa följande:

Koko Uudellemaalle on HS:n tietojen mukaan ehditty kaavailla kahdeksaa kuntaa. Virkkunen ei kommentoi tätä puoleen eikä toiseen. 

Hur kommunsammanslagningarna i Nyland skulle ske redogörs det inte närmare för i artikeln, men tillsammans med artikeln har man publicerat en karta, enligt vilken Kyrkslätt skulle slås samman med Esbo och enligt vilken Sibbo skulle delas i tu. Södra Sibbo har på kartan anslutits till Helsingfors tillsammans med Vanda, medan norra Sibbo anslutits till en kommun som består av nuvarande kommunerna Tusby, Kervo och Träskända. Sibbo är den enda kommunen i Nyland som skulle splittras upp.


Ursprunget till den ovannämnda kartan framgår inte, men modellen har för Helsingforsregionens del presenterats redan år 2007 i Helsingin Uutiset / Vantaan Sanomat och är att betraktas som en samlingspartitisk modell. I mitt inlägg "'En oerhörd utvecklingspotential'. Den 30 september 2007" skriver jag att "Samlingspartiet i Helsingforsregionen torde ha ingått en Molotov-Ribbentroppakt, enligt vilken Kervo och Träskända får Tusby eller delar av Tusby, Esbo får Kyrkslätt och Helsingfors och Vanda får Sibbo eller delar av Sibbo."

Jag finner det anmärkningsvärt att kommunminister Henna Virkkunen redan i detta skede säger att Esbo och Helsingfors inte går samman. Ett av huvudmotivet bakom den nya kommunreformen torde just vara att möjliggöra en inkorporering av Esbo. Att Helsingfors skulle utvidgas österut ända till Borgå men inte västerut strider mot alla principer andra än maktpolitiska. Dess värre kan kommunminister inte köra över Samlingspartiet i Esbo och då måste Helsingforspolitikernas hunger igen en gång stillas med en del av Sibbo ...


Kuntalehti, som ges ut av Kommunförbundet, publicerade igår en artikel med rubriken "HS: Virkkunen hahmottelee pääkaupunkiseudulle kahta kaupunkia". Här kan man läsa att "Hieman alle 20 000 asukkaan Sipoo pantaisiin hahmotelmissa puoliksi: eteläosa liittyisi Helsinki-Vantaaseen, pohjoisosa taas Järvenpään, Tuusulan ja Keravan kanssa yhteen."

Twitter 26.9.2011


Yle publicerade igår en artikel med rubriken "'Ett scenario bland andra'". Kommundirektören i Sibbo Mikael Grannas säger här att förslaget i Helsingin Sanomat för Sibbos del inte är realistiskt. Lyssna även på ljudklippet "Kommundirektör Mikael Grannas".


Bbl 27.9.2011 s 3

Rubriken på huvudnyheten på paradsidan i dagens nummer av Borgåbladet lyder ""Dela Sibbo, föreslår Liljeström. Liljeström Föreslår dock inte att Sibbo skall delas enligt modellen i Helsingin Sanomat, utan en lösning "C", som tar "hänsyn till kultur, historia, språkförhållanden och pendlingsriktning".


Bbl 27.3.2011 s 6

Ett helt uppslag av tidningen ägnas förslagen attdela upp Sibbo. Rubrikerna på artiklarna lyder "Dela Sibbo i tre delar", "Splittra inte Sibbo" och "Bärlund varnar för skrivbordsvisdom". Den förstnämnda artikeln har senare på tidningens webbplats publicerats under rubriken "Liljeström kan tänka sig dela Sibbo" .


Bbl 27.9.2011 s 7


Hbl 27.9.2011 s 1

Rubriken på huvudnyheten i dagens nummer av Hufvudstadsbladet lyder "Sibbo kan delas i tre delar".


Hbl 27.9.2011 s 4

Rubriken inne i tidningen lyder "Sibbo kan gå i graven".


Helsingfors stadsstyrelse beslöt på sitt möte igår på förslag av Elina Moisio (grön) att bordlägga ärendet om Tuomas Rantanens kläm (Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Östersundomin raideliikennevaihtoehdot), som jag skrev om senast i inlägget "Föredragande håller med. Den 24 september 2011".Inga kommentarer:

Skicka en kommentar