Utlåtande enligt förslag. Den 6 september 2011


Igår antog Helsingfors stadsstyrelse nästan en vecka efter deadline (se "Inget utlåtande i tid. Den 30 augusti 2011") ett utlåtande om utkastet till etapplandskapsplan 2 för Nyland. Trots att ärendet hade bordlagts och trots att det som bilaga till föredragningskistan nu ingick över tio olika utlåtande från nämnder och andra av stadens instanser gjordes vid mötet ett enda ynkligt förslag till tillägg till utlåtandet, som i praktiken fortfarande är identiskt med stadsplaneringsnämndens utlåtande. (Se "Perustuu pääasiassa. Den 28 augusti 2011" och "Syytä poistaa. Den 2 augusti 2011".) Förslaget till tillägg löd "Lisäksi Helsingin kaupunki kehottaa lisäämään kaavaan Tallinnan juna-lauttayhteyden", men det röstades ner. Övriga förslag till ändring gällde borttagande av textstycken ur förslaget till utlåtande. Bl.a. föreslogs det att följande text, som speciellt torde gälla Östersundom, lämnas bort:

Viheryhteystarve -merkinnän kuvausta ja suunnittelumääräystä tulisi tarkistaa. ... Merkinnän selitystä tulisi myös laajentaa. Sen tulisi joissain tapauksissa mahdollistaa myös pelkästään virkistysyhteystarve. Varsinkin ranta-alueilla ei aina ole kyse viheryhteydestä vaan virkistysyhteydestä.

Enligt utkastet till gemensam generalplan för Östersundom skall det gå strandpromenader längs fågelvikarna i Östersundom, men några ekologiska grönförbindelser har man inte ritat in i utkastet. Däremot har man i utkastet till landskaplan här markerat stränderna med "behov av grönförbindelse". Förslaget att lämna bort ovanciterade textavsnitt röstades dock ner. Det är i sig anmärkningsvärt att texten finns med, då Helsingfors kommit överens med Vanda och Sibbo om att i sitt utlåtande inte beröra området för den gemensamma landskapsplanen.


http://www.uudenmaanliitto.fi/files/3706/Uudenmaan2VaihekaavaLuonnos_Nahtaville160511_Lehti2.pdf


http://www.uudenmaanliitto.fi/files/3718/Kaavamaarakset_LUONNOS_6.5.2011_SVENSKA_valmis.pdf


Borgåbladet har idag publicerat en notis med rubriken "Nytt utkast till plan för Östersundom i november".

Bbl 6.9.2011 s 8Yle publicerade igår en längre artikel med rubriken "Kommunreform väcker ilska". Här handlar det naturligtvis om den nya kommunreformen. (Se "En ny kommunreform. Den 3 september 2011".) Yle har talat med Siv Sandberg, som noterar att rikspolitikerna och de statliga tjänstemännen är representerade i Finlands kommunförbund på ett sätt aldrig vore möjligt i Kommunförbundet i Sverige:

- Det är helt uppenbart att avståndet mellan Kommunförbundet och de statliga aktörerna är rätt kort. Det finns en grupp människor som jobbar med de här frågorna och som ibland sitter på Kommunförbundet och ibland på ministeriet, säger Sandberg.

Hon kan förstå att det finns kommuner som anser att Kommunförbundet inte är deras förbund längre.

Sandberg nämner ett annat särdrag för det finska kommunförbundet, nämligen att det finns mycket rikspolitiker i de styrande organen.

På denna blogg har jag speciellt noterat att Arto Sulonen och hans föregångare som direktör för juridiska ärenden vid Kommunförbundet Kari Prättälä hoppat mellan Kommunförbundet och ministeriet, vilket delvis kan förklara deras agerande i fallet Sibbo.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar