Först efter tiotals år. Den 4 september 2011


Senaste tisdag antog kommunstyrelsen i Sibbo ett utlåtande över utkastet till etapplandskapsplan för Nyland. Förslaget till utlåtande utgjordes av planläggningssektionens utlåtande. (Se "Yhteystarve mantereelle. Den 26 augusti 2011".) Jag har inte sett det slutliga utlåtandet, men åtminstone när det gäller järnvägen torde förslaget ha lämnats oförändrat.
Nämnvärt är även att Sibbo - åtminstone enligt förslaget till utlåtande - vill ha en reservering för metro ända till Söderkulla. En spårvägsförnindelse till Söderkulla torde ändå inte vara realistisk inom en överskådlig framtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar