Slumområdet Helsingfors. Den 11 september 2011


MTV::s redaktör Pertti Nyberg skriver på MTV:s webbplats en blogg med titeln "Kaupunkilainen". Nyberg torde medvetet provocera, för han kan knappast vara så snävsynt som han förefaller. Igår skrev Nyberg ett blogginlägg under rubriken "Landbossa puistotkin ovat yksityisiä". Ur blogginlägget framgår att chefen för Helsingfors stadsplaneringskontors Östersundomprojekt Matti Visanti guidade omkring redaktörer i Östersundom senaste torsdag. Det är tydligen viktigt att Östersundomprojektet framställs i medierna på önskat sett. Av Nybergs blogginlägg att döma har Visantis medielobbning varit framgångsrik. Nyberg förmedlar helt okritiskt Visantis synpunkter.


Landbo presenteras i Nybergs blogginlägg som ett skräckexempel på ett "sipoolainen" eller rentav amerikanskt bostadsområde. Detta skräckexempel är tydligen ämnat att legitimera den "enda riktiga stadens" planer på att i Östersundom omvandla landsbygd till riktig stad med 70 000 invånare. Det yttersta motivet till Östersundoprojektet är ekologiskt. Synd bara att inte miljöorganisationerna och inte ens Helsingfors miljönämnd eller miljöcentral har förstått sig på de ekologiska argumenten.



I dagens nummer av Hufvudstadsbladet har ett helt uppslag reserverats för en artikel med rubriken "Eländet göder sig själv". Artikeln handlar om segregering och klyftorna mellan Helsingfors stadsdelar. (Se ovan.) I artikeln omnämns varken fallet Sibbo eller den nya kommunreformen, men det är knappast en tillfällighet att segregeringen så frekvent lyfts fram den senaste tiden. Inför kommunreformen Paras lyftes Helsingfors fram som Finalnds enda metropol, vars framgång och "balanserade utveckling" är ett nationellt intresse. Förhoppningarna var att metropolområdet skulle slås samman till en "metropol". Helsingforspolitikernas förhoppningar gick inte i uppfyllelse, men metropolargumentet användes framgångsrikt i samband med inkorporeringen av sydvästra Sibbo.




Inför den nya kommunreformen intar Helsingfors en ödmjukare. Metropolen Helsingfors särbehov framhålls fortfarande, men nu handlar balansen i samhällsutvecklingen inte längre om samhällsstrukturens utvidgning i olika väderstreck, utom om koncentrering av arbetslösa och invandrare till vissa stadsdelar i Helsingfors. Helsingfors har den senaste tiden faktiskt satsat egna resurser på positiv särbehandling av vissa förorter, men som allmän lösning på problemet med förslumning föreslås kommunsammanslagning i Huvudstads- eller Helsingforsregionen. I Esbo är man dock inte helt övertygade om att en sammanslagning skulle lösa problemet med segregering. Tony Hagerlund, som är grön stadsstyrelseledamot i Esbo, skrev igår ett blogginlägg med rubriken "Vähentäisikö pääkaupunkiseudun kuntaliitos segregaatiota?", där han hävdar att "Segrekaatiota ei kuitenkaan saa - valitettavasti - kuntaliitoksella poistettua."



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar