Holland. Den 12 mars 2011


För licensvillkor, se Fotopedia.
För att kunna bygga småskaligt och samtidigt tätt i Östersundom har stadsplaneringskontoret i Helsingfors sökt modeller från Holland. I rapporten "Östersundom ja kaupunkipientalot" nämns Holland och holländskt ett tiotal gånger. Speciellt när det gäller Husö står Holland modell även på ett annat sätt.Enligt utkastet till generalplan planerar man en lång och bred kanal i Husö. Parallellerna till Holland tar dock inte slut här. I Hösö har man hittat ett relativt stort landområde, som enligt utredningarna befinner sig under havsnivå. Jag citerar ur rapporten "Östersundomin yhteinen yleiskaava: Teknistaloudellinen selvitys":


Lisäksi alueella on alavia laidunkäytössä olevia pelto- ja niittyalueita, joiden korkeusasema on osittain merenpinnan alapuolella. Kyseisiä alueita pidetään kuivana pumppauksen avulla.I ovannämnda rapport finns ett par kartor som visar en depression, som till ytan är större än Torpviken.Av någon anledning har det extremt lågbelägna området färglagts med samma färg som havsområdena.I den ovannämnda rapporten kan man om det aktuella området läsa att "Mm. vesiaiheen rakentaminen näille alueille onnistuu verrattain helposti." Det tycks det gå att göra, åtminstone på pappret. I "Östersundomin osayleiskaavan leikekirja" hittar man utkastet nedan, där den havsblåa färgen har utnyttjats för havsnära boende och strandpromenader, utan att man har behövt göra det minsta lilla ingrepp på det aktuella området. Däremot har man grävt kanaler norr och nordväst om området som färdigt är markerat i lämplig blå färg.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar