Metron hinnalla. Den 19 mars 2011


I mitt inlägg "Toma metrovagnar. Den 16 mars 2011" berättar jag om en privat utredning, enligt vilken man för priset som Östersundommetron skulle kosta kunde bygga ett omfattande nät av snabbspårvagnsvägar. Utredningen som kan läsas på nätet har titeln "Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin – metron hinnalla". I den aktuella utredningen har man för Östersundoms del valt alternativet "Unified" med förgrening till Ribbingö i stadsdelen (och byn) Husö. (Se "Kaavoitusväline. Den 11 september 2010".) Alternativet "Linear", som går längs Nya Borgåvägen, är ännu förmånligare att förverkliga.


De tre författarna till rapporten publicerade den 16 mars blogginlägg med ett meddelande eller ett öppet brev till planerarna samt hela utredningen i webbformat. Se Mikko Särelä: "Östersundom on suuri mahdollisuus", Otso Kivekäs: "Ratikkaverkosto Östersundomiin ja koko seudulle" och
Sirpa Kauppinen: "Avoin kirje Östersundomin kaavoittajille". Jag citerar nedan ur meddelandet:


Östersundomin metron hinnalla (700 miljoonaa euroa) voidaan saattaa enemmän ihmisiä joukkoliikkenteen pariin kuin nyt esitetyssä metro-linjauksessa. Kivekäs - Kauppinen - Särelä -joukkoliikennesuunnitelma on linjaukset jotka palvelevat mahdollisimman suurta väestöä ja liikennemääriä. ...

Östersundom on hyvä esimerkki alueesta, jonka matkoista jo suurin osa suuntautuu muualle kuin keskustaan. Keskustaan matkaa aamun ruuhkatunnissa vain 21% liikkujista, kun muualle Helsinkiin ja Vantaalle on matkalla 50%. Metro ei siis palvele suurinta osaa liikkujista.

Tarjoamalla Östersundomista keskustan suuntaan huomattavasti metroa edullisempi ratikkayhteys voidaan säästyneillä rahoilla tarjota kattava ratikkatarjonta muun Helsingin ja Vantaan suuntaan - suuntiin joihin 50% matkustajista suuntaa.

Den 17 mars skrev Laura Räty, som är ordförande för den samlingspartistiska fullmäktigegruppen i Helsingfors, ett blogginlägg med rubriken med den retoriskt formulerade rubriken "Vastustavatko vihreät jo metroakin?" Av de tre författarna till den ovannämnda rapporten är det dess värre endast Kauppinen som hör till De gröna i Vanda. Räty hävdar i sitt inlägg att "Metro on jo itse asiassa valittu itäisen Helsingin joukkoliikenneratkaisuksi, kun rata on rakennettu Vuosaareen ja Mellunmäkeen." Dess värre finns det färdiga planer på att bygga om Jokerlinjen till en snabbspårvägslinje. Snabbspårvägslinjen till Östersundom skulle vara en förlängning av Spårjokern (Raide-Jokeri).Suomenmaa publicerade på torsdag en notis med rubriken "Itämetrosta pitää vielä keskustella".


Helsingfors stadsstyrelse har på föredragningslistan för sitt möte på måndag ett ärende med rubriken "Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnoksen nähtäville asettaminen". Jag torde återkomma om ärendet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar