Snabbspårväg i Esbo. Den 30 mars 2011HRT (Helsingforsregionens trafik) publicerade igår rapporten "HLJ 2011 -suunnitelman loppuraportti". I rapporten kan man naturligtvis bl.a. läsa om planerna på metro från Mellungsbacka till Majvik. Här kan man även bekanta sig med visionerna av ett snabbspårväg för Helsingfors, Vanda och Esbo. Visonerna stämmer väl överens med slutsatersna i rapporten "Seudullinen ratikkalinjasto Östersundomiin – metron hinnalla". (Se "Toma metrovagnar. Den 16 mars 2011" och "Metron hinnalla. Den 19 mars 2011".) Av någon anledning var det endast Esbo som igår presenterade sina visoner för snabbspårvägsförbindelser. Yle publicerade igår en artikel med rubriken "Espooseen havitellaan pikaraitiotietä". Motsvarande artiklera ingår i dagens nummer av Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Bilden ovan är ur Hbl.Igår presenterades även det nya tariffsystemet som bygger på zoner. (Jag har tidigare skrivit om zongränser i inläggen "Zongränser. Den 1 december 2007", "Zoner oberoende av kommungränserna. Den 2 december 2007" och "Bergtäkt. Den 25 januari 2011".) Idén är att varje kommun skall indelas i högst två zoner, så att alla som åker med "månadsbiljett" inom samma stad betalar samma pris. Ett problem är dock Östersundom, som inte passar in i systemet. I FNB:s notis kan man äsa att "Jatkosuunnittelun varaan jää vielä se, mihin vyöhykkeeseen itäisimpään Helsinkiin liitetty Östersundomin alue sijoitetaan, kertoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi." Det är väl bäst att vänta med att slå fast att Östersundom skall höra till en annan zon än det övriga Helsingfors.
Det är nu klart att stadsplaneringsnämnden i Vanda skall ta ärendet om utkastet till generalplan för Östersundom till behandling vid mötet den 4 april. Förslaget är det samma som i föredragningslistan för föregående möte.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar