Varför så bråttom? Den 26 mars 2011


I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "'Varför har Helsingfors så bråttom med Östersundomplan'" och en annan med med rubriken "Intresset att sälja mark i Östersundom varierar". Den förstnämnda artikeln handlar i första hand om skuggplanen för Östersundom. (Se "Varjokaava. Den 19 februari 2011".) Jag har tidigare kritiserat skuggplaneringen för att man utgår från det av Helsingfors stadsplaneringskontor valda metroalternativet, men Sini-Pilvi Saarnio från Sibbo Naturskyddare säger att man har ändrat på metrodragningen och placeringen av metrostationer samt diskuterat alternativ till metron. Kimmo Jääskeläinen från Vanda miljöförening förundrar sig speciellt över att Helsingfors har så bråttom med generalplanen och konstaterar att det hela bara kommer att leda till en mängd besvär. Kanske handlar det om att man vill kunna visa resultat från "metropolpolitiken" inför valet och regeringsförhandlingarna?Den andra texten handlar om Helsingfors stads markuppköp i Östersundom. Borgåbladet noterar att Helsingfors inte har lyckats köpa upp tomtmark på det sätt som man hoppats, men påpekar att även Helsingfors stads intresse för affärer varierar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar