Pikaraitiotien liittäminen poikittaisliikenteen raideratkaisuihin. Den 31 mars2011


Osmo Soininvaara publicerade på tisdagen ett blogginlägg med rubriken "HSL:n hallitus 29.3.2011". I inlägget behandlar han bl.a. tariffsystemet som bygger på zoner. (Se "Snabbspårväg i Esbo. Den 30 mars 2011".) Jag citerar:

Kaaret perustuvat periaatteessa etäisyyteen Helsingistä. Päätöstä kuitenkin vesitettiin sallimalla järjen käyttö rajoja vedettäessä. Iso kysymys on Östersundom, joka on merkitty C-vyöhykkeeseen. Sieltä siis matka keskustaan olisi kalliimpi kuin muualta Helsingistä. Helsinki olisi ainoa kunta, jossa olisi kolme vyöhykettä, vaikka pinta-alaltaan Helsinki ei ole mitenkään iso muihin verrattuna.

Problemet är att Helsingfors har vuxit oproportionerligt mycket i nordvästlig riktning och att Östersundom geografiskt inte hänger samman med det övriga Helsingfors, fast det kan Soininvaara naturligtvis inte medge. I sitt blogginlägg redogör Soininvaara även för hur Helsingforsregionens trafik rangordnat vägprojekten i Helsingforsregionen enligt hur skyndsamma de är. Utvidgningen av metron österut och västerut kommer först på tolfte plats. Frågan är om inte östmetron hamnat som jumbo, ifall den inte kopplats samman med västmetron. Kanske är det just därför som man kopplat ihop de två metroprojekten.I ett tidigare blogginlägg med rubriken "Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.3.2011" har Soininvaara redogjort för föredragslistan för stadsplaneringsnämndens möte idag. På föredragningslistan finns ett ärende med rubriken "Lausunto toivomusponnesta, joka koskee pikaraitiotievaihtoehdon selittämistä osana Östersundomin poikittaisliikenteen raideratkaisua". Soininvaara redogör inte alls för själva klämmen, utan refererar kort endast föredragandes förslag till utlåtande.
I föredragningslistan presenteras klämmen, som antogs av Soininvaaras partikamrat Tuomas Rantanen, enligt följande:

Helsingin, Vantaan ja Sipoon kuntien yhteisen Östersundomin yleiskaavatyön käynnistämisen käsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi äänin 45-2 Tuomas Rantasen toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Östersundomin raideliikennevaihtoehtoja arvioitaessa selvitetään myös mahdollisen pikaraitiotien liittäminen poikittaisliikenteen raideratkaisuihin.”

I sig är det väl närmast en självklarhet att snabbspårvägsalternativet utreds så som Rantanen föreslår. I den gjorda utredningen om en snabbspårväg till Östersundom är utgångspunkten att snabbspårvägen är ett alternativ till en metrolinje och att snabbspårvagnsvägen till Östersundom integreras med jokerlinjen (Spårjokern) från Östra centrum. I föredragningslistan låtsas man dock att Rantanens kläm inte alls handlar om snabbspårvägen som ett alternativ till metron. Efter kraven på att även spårvägsalternativet utreds i samband med planeringen har stadsplaneringskontoret försökt tolka snabbspårvägslinjen som ett komplement till metron. Så gör man även i föredargningslistan för stadsplaneringsnämndens möte. I förslaget till utlåtande säges det direkt att kollektivtrafiklösningen för Östersundom är en metrolinje från Mellungsbacka, men att metrolinjen inte utesluter att Jokerlinjen 3 ("Jokeri 3 -tason seudullinen pikaraitiolinja") längs Ring III i framtiden dras till området. Spårjokern från Östra cetrum via Vik till Esbo nämns inte alls i förslaget till utlåtande. Förklaringen torde vara att en snabbspårvanslinje som integreras med denna Jokerlinje skulle göra metrolinjen till Östersundom överflödig.

Kravet på en utredning av snabbspårvägsalternativet anses enligt bl.a. föredragningslistorna för Helsingfors stadsstyrelses möte i måndags och Sibbo kommunstyrelses möte i tisdags (se nedan) ha tagits i beaktande då man gjort en skild utredning, "Östersundomin raidevaihtoehtojen vertailu". Här handlar det uttryckligen om snabbspårvägen som ett alternativ till metron.Vad Rantanen syftade på med sin kläm framgår även ur diskussionsprotokollet från stadsfullmäktigemötet den 6 oktober. Jag citerar ur Rantanens anförande:

Minulla on ponsiesitys, joka ei nyt ehkä pohjaudu ihan tuohon alustukseeni, mutta sanonpa erikseen, kun oukkoliikenne on tässä kovin tärkeä seikka ja me tiedämme, että meillä on vireillä metro Pasilasta Viikkiin tai joku muu raideliikenneratkaisu, niin jos tämä etenee siihen suuntaan, että valittu joukkoliikenneratkaisu olisi pikaraitiotie… Minä en ole itse edes varma, kumpi on parempi, metro vai pikaraitiotie, mutta jätetään se tässä auki, me saamme siitä lisäselvityksiä näin. Mutta jos se päätyisi pikaraitiotiehen, niin minua huolestuttaa se, että sitä linkkiä pikaraitiotiestä tähän Pasilan ja Viikin väliseen metroon ei ehkä oteta riittävän aikaisin huomioon. Niin silloin olen muotoillut tällaisen ponnen, joka kuuluu näin:

Valtuusto edellyttää, että Östersundomin raideliikennevaihtoehtoja arvioitaessa selvitetään myö mahdollinen pikaraitiotien liittäminen poikittaisliikenteen raideratkaisuihin.

I dagens nummer av Borgåbladet ungår en intervju med Annika Ingves, som representerar Sfp i Sibbo. I intervjun, som har rubriken "Dags att tänka på Helheten i Sibbo" drar Ingves slutsatser på basen av fallet Sibbo. Tydligen har Ingves inte insett de unika bakgrundsfaktorerna i fallet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar