11 - 4. Den 29 mars 2011

Helsingfors stadsstyrelse beslöt på sitt möte igår att godkänna förslaget att lägga fram utkastet till generalplan till påseende, trots att ärendet ännu inte har behandlats av stadsplaneringsnämnden i Vanda. Vid senaste möte bordlades ärende på begäran av Ville Ylikahri (grön). Vid gårdagens stadsstyrelsemöte kom Ylikahri med ett motförslag, som i beslutsmeddelandet återges enligt följande:

1) pohjoisen omakotialueita pienennetään olennaisesti tai ne poistetaan tässä vaiheessa kokonaan

2) ekokäytävää Mustavuoresta Sipoonkorpeen levennetään

3) Natura-alueista, joista on jätetty suojavyöhyke pois, tehdään Natura-arviointi ennen rakentamispäätöstä.

Ylikahris förslag röstades dock ned med rösterna 11 mot 4. Förslaget är identiskt med det motförslag som Osmo Soininvaara lade fram vid stadsplaneringsnämndens möte den 3 mars.


Idag skall Sibbo kommunstyrelse behandla motsvarande ärende. Enligt föredragandes förslag godkänner kommunstyrelsen planläggningssektionens förslag, som är att utkastet till gemensam generalplan för Östersundomområdet läggs fram till påseende.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar