Hästar. Den 23 mars 2011


I gårdagens blogginlägg skrev jag om Husö friluftsområde, som stadsplaneringskontoret i Helsingfors vill omvandla till bostadsområde. Frågan är om inte planerna för Granö i Sibbo hänger samman med att man vill kunna anvisa ett ersättande friluftsområde. Dess värre är planerna på en bro från Husö (eller Ribbingö) till Granö inte realistiska. Speciellt torde Granö inte lämpa för häststall. Tillsammans med den stora mängden utredningar och rapporter publicerade Helsingfors stadsplaneringskontor för en månad sedan en utredning över hästarnas framtid i Östersundom, "Hevostilaselvitys. Hevosten tulevaisuus Östersundomissa". I utredningen kan man bl.a. läsa följande:

Hevosreiteille paras paikka kaupunkirakenteessa on taajamien reuna-alueet sekä haja-asutusalueet, issä liikenne on vähäistä. Vaellusreitit ja seudulliset reitit tulisi mieluiten integroida eudullisten ja valtakunnallisten viheraluejärjestelmien ja ekologisten verkostojen sisään.För tillfället lämpar sig Husö, där Husön Ratsastuskeskus finns, perfekt för häststall, men häststallet passar dåligt samman med stadsplaneringskontorets planer för Husö.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar