Köp tomt för egnahemshus! Den 20 mars 2011


oikotie.fi säljer man redan tomtmark med generalplanen för Östersundom och en ekologisk korridor i utkastet till generalplan som försäljningsargument. För 137 000 € erbjuds en tomt på 2558 m² med färdig byggnadsrätt på 250 m² + 60 m². Kvadratmeterpriset på tomten, som ligger i Västersundom i Vanda, är alltså satt till över 53 euro.


Dess värre är den gemensamma generalplanen och de ekologiska korridorerna en öppen fråga. Har ägaren till den aktuella korridoren otur, kan fastigheten bli en del av ett grönområde. På Sibbo kommuns webbplats kan man läsa att planläggningssektionen i Sibbo behandlade utkastet till generalplan den 9 mars, medan ärendet behandlas av stadsplaneringsnämnden i Vanda den 14 mars. Informationen är publicerad den 14 mars, men samma dag bordlades ärendet av stadsplaneringsnämnden i Vanda. Planläggningssektionen i Sibbo beslöt i varje fall formellt enhälligt att "arbetsmaterialet" för Östersundom gemensamma generalplan läggs fram till påseende.Helsingfors stadsstyrelse har på föredragningslistan för sitt möte på måndag ett ärende med rubriken "Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnoksen nähtäville asettaminen". Stadsstyrelsen i Helsingfors föreslås alltså besluta om ställa fram utkastet till generalplan till påseende innan man vet vad stadsplaneringsnämnden i Vanda tar för beslut i ärendet. Kanske vill man att utkastet välsignas av beslutsfattarna i Helsingfors innan det fälls i Vanda. Kanske vill man ta upp ärendet till diskussion för att därefter bordlägga det. Principiellt sett är det ändå intressant att spekulera om vad som händer om stadsstyrelsen i Helsingfors men inte stadsplanerinsgsnämnden eller stadsstyrelsen i Vanda beslutar att ställa fram det aktuella utkastet till påseende.Texten i föredragningslistan för stadstyrelsemötet i Helsingfors är den samma som i föredragningslistan för stadsplaneringsnämnden. Ett tillägg är dock en bilaga med redogörelse för tidigare beslut i ärendet, i praktiken behandlingen av ärendet i Helsingfors stadsplaneringsnämnd. (Se ovan.)
etuovi.com hittar man en fastighet för 692 000 € vid Kapellvägen. För priset får man en tomt på 5 000,0 m² (sic!) med ett egnahemshus på 186,5 m² / 264,5 m². Som försäljningsargument anges att "Alueelle on uusi kaava valmistumassa." Eller kanske vill försäljaren med informationen i själva verket gardera sig mot otrevliga överraskningar i en kommande generalplan?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar