Friluftsområde. Den 22 mars 2011


Från Svarta backen i Nordsjö till Husö finns ett populärt skidspår som idrottsverket i Helsingfors sköter mycket väl.
Själv har jag skidat längs spåret senast idag. (Se Sports Tracker.)
Spåret slutar vid Husö gård, men ett mindre spår fortsätter genom en skogsdunge förbi häststallen och vidare längs Torpvikens strand. Vid detta spår fanns i februari ett häfte, i vilket skidåkare bads skriva sitt namn, ifall de önskade att det aktuella spåret spåret förbättras. Även jag skrev mitt namn i häftet, medveten om att idrottsverket knappast kommer att bygga någon ny friluftsväg för skidåkare på Husö. Helsingfors stad har helt andra planer för Husö, som än så länge förvaltas av idrottsverket.
Senaste vecka hade det vid skidspåret till Husö gård dykt upp numrerade pinnar i snön. (Se nedan.)
Det torde vara stadsplaneringskontoret och inte idrottsverket som här varit framme. Helsingfors stadsplaneringskontor har haft bråttom att planera Husö. Husö ligger långt på sidan om all samhällsbyggnad, men Helsingfors vill omvandla friluftsområdet till ett bostadsområde för goda skattebetalare. Att bebygga Husö strider mot alla giltiga principer, men planerna för Husö kan komma att godkännas som en del av en gemensam generalplan. Någon metrolinje till Östersundom kommer knappast någonsin att byggas, men planerna på en metrolinje med matartrafik från Husö kan göra det lättare för miljöministeriet att godkänna Helsingfors planer på att exploatera Husö för bostadsbebyggelse.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar