Jukolakavlen i Helsingfors. Den 17 mars 2009


Sipoon Sanomat publicerade i fredags på tidningens webbplats en artikel med rubriken "Jukolan viestin kello raksuttaa jo vuoden 2012 ajassa". Jukolakavlen skall, liksom jag även på denna blogg har noterat, år 2012 arrangeras i Sibbo storskog. Området där orienteringstävlingen skall äga rum och där tävlings- och träningsförbud är utlyst ligger dock huvudsakligen numera i Vanda och Helsingfors. Sipoon Sanomat hat publicerat en egen karta med det aktuella området, men kartan ovan är från arrangörsföreningen Pihkaniskats webbplats. I Sipoon Sanomats artikel noteras det att "Helsinkiin liitettyjen alueiden kaavoittaminen ei pelota järjestäjiä." Beslutet att ordna Jukolakavlen i Vanda med Håkansböle idrottspark som tävlingscentral togs redan 2006, då den s.k. Sibbofrågan ännu inte var avgjord. Någon risk för att Helsingfors före år 2012 skall hinna börja bygga innanför området där Jukola skall gå torde inte föreligga. Helsingfors har utlyst byggnadsförbud på området fram till år 2013. De viktigaste skogspartierna för Jukolakavlen ägs här dessutom av Vanda stad.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar