Specialutrymmen. Den 15 mars 2009


I ett flertal blogginlägg har jag noterat Helsingfors stads svårighet att ordna skolundervisning för eleverna i inkorporeringsområdet. (Se "Skolbråk. Den 25 februari 2009", "Strul med servicen. Den 27 februari 2009", "Helsingfors bryter löften. Den 2 mars 2009", "Tillfälliga utrymmen. Den 3 mars 2009" 0ch "Elevupptagningsområde. Den 9 mars 2009".) Jag har frågat mig hur man tänker ordna med (ämnes)lärare och laboratorium för undervisning i fysik och kemi. I klasserna 5 och 6 är det nya ämnet fysik ch kemi planerat så att det inte krävs några specialutrymmen med laboratorieutrustning. Undervisningen i fysik och kemi är däremot i klasserna 7-9 planerad så att all undervisning bygger på laborationer med specialutrustning. Yles finska lokalnyheter publicerade den 2 mars en notis där det gavs följande svar:

>>Erikoisluokkia vaativan opetuksen toteutus on vielä auki ja yhtenä vaihtoehtona on kuljettaa oppilaat muille kouluille muun muassa kotitalouden ja kemian tunneiksi.<<

Jag vet inte hur det är med undervisningskök, men de flesta skolor har brist på laboratorier eller salar för fysik- och kemiundervisning. På grund av bristen på specialutrymmmen är de flesta skolor tvungna att ordna en del av undervisningen i fysik och kemi i vanliga klassutrymmen. Detta försvårar märkbart planeringen av undervisningen. Man kan fråga sig hur eleverna från Östersundom skall kunna bokas för specialutrymmen, när det inte finns rum för dem i vanliga klassutrymmen.

Jag har på denna blogg noterat att planerna för undervisningen för de finskspråkiga eleverna i klasserna 7-9 ändrats flera gånger. Planerna med baracker vid Zachrisbackens skolcentrum, ambulerande ämneslärare och transport till specialutrymmen är allt för oigenomtänkta och orealistiska för att vara den slutliga lösingen. Till saken hör att det vettigaste alternativet, att eleverna fortsätter i den nya skolan i Söderkulla, föll på att Helsingfors i praktiken förutsatte att Sibbo kommun subventionerar undervisningen, så som kommunen gör med vattenförsörjningen i inkorporeringsområdet.

En annonym skribent har på föreningen För Sibbos finska hemsida sammanfattat turerna i skolstrulet. Jag återger kritiken:

>>Ensin joku komitea päätti alueemme yläasteeksi vesivahinko-Puotilan. Vesiongelmien jälkeen rahaa ei löytynyt Hesalta Söderkullassa käynnin rahoittamiseen , joten päädyttiin Vuosaaren, joka peruttiin heti sitten Sakarinmäkeen sijoitettavat parakit, jonka jälkeen alkoi ymmärrettävä oppilaiden joukkopako... kuka haluaa jäädä parakkiin ala-asteelle murrosikäänsä viettämään??? Lopputulos lienee tuhansia virkamiestunteja turhaa työtä ja nuorison tarhassa ja ala-asteella syntyneiden ryhmien räjäyttäminen hajalleen pitkin Helsinkiä. Paljonko tähän menee rahaa, Pajunen? Olisiko kuitenkin ollut parempi maksaa Sipoolle ja Porvoon liikenteelle roposia kunnon koulujärjestelystä? Todellinen kustannus nuorten pahoinvoinnista on rahassa mittaamaton.<<

Fotografiet ovan, som är taget av Magnus Manske, publiceras under GNU Free Documentation License.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar