Västersundom. Den 8 mars 2009


Västersundom skola hotas igen av indragning. Det verkar som om man passar på att föreslå en indragning då det ekonomiska läget tvingar fram förslag till sparåtgärder. Av olika orsaker, som jag inte skall gå in på nu, finner jag förslaget beklagligt. Men jag köper inte heller nödvändigtvis direktionens alla argument för ett bevarande av skolan. Yle skrev i fredags följande:

>>Skolans direktion hade möte i torsdags. Ordförande Lotta Bengs påminner staden om att Västersundom med omnejd kommer att expandera kraftigt inom de kommande åren. Invånartalet förväntas fördubblas från 30.000 till 60.000 inom 10-15 år och behovet av en skola i området blir ännu större då.<<

I sin Sibboutredning räknar Pekka Myllyniemi med upp till 20 000 nya invånare längs den tänkta metrolinjen genom nuvarande Vanda. På Vanda stad framhåller man emellertid att det inte finns några färdiga planer på bebyggelse i området. Gällande generalplan ger överhuvudtaget inte rum för någon tillväxt i stadsdelen Västersundom och en metrolinje genom Västersundom. (Se "Alternativa planer för Västersundom. Den 30 december 2006", "Inget utredningsområde. Den 20 december 2007" och "Hinder för en utvidgning. Den 23 december 2007".) En metrolinje genom Västersundom verkar allt mera osannolik. Å andra sidan har men i Östersundom och Västersundom skoldistrik i årtionden samarbetat över kommungränserna. Zacharias Topelius, som på gamla dar bodde i Östersundom i Sibbo, var i nästan 20 år direktionsordförande för skolan, som på Topelius tid hette Östersundom kapell folkskola. Även nu går en av busslinjerna i inkorporeringsområdet till Västersundom skola. Visst vore det märkligt - fastän inte helt överraskande - om det goda samarbetet mellan Östersundom och Västersundom bröts som en följd av inkorporeringen. I FNB:s notis "Koncentrera småbarnspedagogiken till Vasa", som i går kväll publicerades av flera österbottniska tidningar, säger Maria Björnberg-Enckell (sfp) följande:

>>- Den svenska servicen över kommungränserna framför allt i gränstrakterna borde intensifieras, så att inte en svensk Vandaskola precis i gränszonen invid Helsingfors tillväxtområde i det annekterade Sibbo stängs utan att grannarna hörs och ett gemensamt behov kartläggs.<<

Citatet är ur Bjötnberg-Enckells tal "Sydkusten: Den professionella pedagogen på Arcada" från igår.

Den lilla glesbebygda stadsdelen Västersundom har på ett märkligt sätt hamnat mitt emellan inkorporeringsområdet Östersundom och det egentliga Helsingfors. Eleverna i Västersundom skola kommer i huvudsak från andra stadsdelar i Håkansböle storområde. Västersundom hörde i tiden tillsammans med Östersundom till Sundom fjärding. (Se "Helsinge och Sibbo. Den 3 september 2006".) Västersundom har liksom Östersundom i århundraden varit ett gränsområde mellan Helsinge/Vanda och Sibbo. Redan 1936 föreslog Yrjö Harvia att Västersundom by skulle inkorporeras av Helsingfors (se "Yrjö Harvias förslag från 1936. Den 3 april 2007"), men i samband med den stora inkorporeringen 1946 förbleb Västersundom en del av Helsinge. År 1966, då Nordsjö inkorporerades av huvudstaden, anslöts endast en liten del av Västersundom by väster om Borgarstrandsviken till Helsingfors stad och stadsdelen Nordsjö. Den så kallade Västerkullalkilen, som vid årsskiftet inkorporerades av Helsingfors, hör i sin helhet till Västersundom by. Västerkullakilen - med undantag av det 10 hektar stora området norr om Österledens gamla sträckning - hörde i sin helhet till stadsdelen Västersundom. Namnet Västersundom associeras dock huvudsakligen till området invid Västersundom skola.

Bilden ovan av skolbyggnaden i Västersundom har jag tagit i september 2006.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar