Helsingfors-skylt i Vanda. Den 19 mars 2009


Helsingfors hade mycket bråttom med att flytta och resa nya kommunskyltar. Brådskan med gränsskyltarna kan lätt ses som ett tecken på att man i övrigt var dåligt förberedd på gränsändringen. Helsingfors hade även bråttom med att flytta och ta bort gamla Sibbo- och Vanda-skyltar från sitt nya territorium. I övrigt har varken Sibbo eller Vanda rest några nya skyltar. Vid korsningen mellan Österleden och Ring III har Helsingfors rest hela två nya skyltar, medan Vanda inte har markerat den nya gränsen med en enda Vanda-skylt. Helsingfors-skylten vid Hamnvägen (fortsättningen på Ring III) har plcerats invid Österledens gamla streckning, där gränsen torde gå enligt statsrådets beslut, men den andra skylten ligger entydigt i Vanda. Om gränsen skulle gå där den går enligt finansministeriets tolkning av statsrådets beslut, borde skylten flyttas några hundra meter. Även enligt lantmäteriverkets omtolkning av gränsbeslutet hamnar en liten bit av lätt-trafikleden längs Österleden i Vanda. Helsingfors-skylten är placerad före bron som går över detta avsnitt av lätt-trafikleden. Se bilden ovan.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar