Naturskyddsområde invid metroststation? Den 5 mars 2009


Natur och Miljö, Nylands miljövårdsdistrikt, Helsingfors naturskyddsförening och Sibbo naturskyddare ordnar idag ett seminarium kl 18-20 i Zachrisbackens skola. Temat för seminariet är "Sibbo storskog – naturskyddsområde, rekreationsoas eller bostadsområde invid metrostation?" För "förberedda kommentarer" står bl.a. Pertti Savolainen (saml) och Jacob Söderman (sdp).


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar