Vit fläck på kartan. Den 20 mars 2009


Liksom jag noterade i gårdagens blogginlägg "Helsingfors-skylt i Vanda. Den 19 mars 2009" har Helsingfors till skillnad från Vanda haft bråttom med att sätta upp skyltar vid de nya, delvis oklara, gränserna. Där Vanda redan för ett par månader sedan uppdaterat stadens digitala kartor på Internet, är stordistriktet Östersundom fortfarande en vit fläck på en del av Helsingfors stads kartor. På Helsingfors fastighetskarta går gränsen mellan Helsingfors och Sibbo fortfarande genom Borgareviken, på västra sidan av Kantarnäs. (Se kartan ovan.)

Det enda av Östersundom som finns med på fastighetskarta är den yttersta udden av Kantarnäs, som från tidigare hör till Helsingfors. Sibbo och Helsingfors har enligt fastighetskartan faktiskt från tidigare haft en gemensam landsgräns, så som motståndare till inkorporeringen i Vanda även hävdat. Denna gamla gemensamma landgräns på några tiotal meter torde dock inte ha någon större juridiskt betydelse. I kommunindelningslagen talas det inte om gemensam landgräns, bara om sammanhängande område. Kommunindelningsman Pekka Myllyniemis förslag utgjorde inget sammanhängande område, fasten delar av Vanda inkorporerades uttryckligen för att skapa ett sammanhängande område.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar