Markanvändningsplaner. Den 30 mars 2009


Yle har på morgonen publicerat en notis med rubriken "Vanda debatterar samgång med Hfors". Helsingin Sanomat har på eftermiddagen publicerat en artikel med rubriken "Helsingin ja Vantaan liitosselvityksestä tulee tiukka vääntö".

Man kan fråga sig vilken inverkan det kommer att ha på beslutsfattarna i Vanda att Helsingfors stadskansli i fallet Sibbo först fårsåg inrikesministeriets kommunindelningsutredare med en partisk utredning och att Helsingfors efter en förverkligad inkorporering har visat sig inkapabel att ordna servicen i Östersundom. Månne inte fallet Sibbo lyfts fram senast då stadsfullmäktige i Vanda skall ta ställning till Jussi Pajunens initiativ till en samgångsutredning.

Ett resultat av inkorporeringen av Östersundom kan vara att skogen utanför mitt köksfönster i Nordsjö kommer att bevaras, åtminstone för en tid. Inkorporeringen av sydvästra Sibbo har setts som en utväg att bevara så väl Sandhamn som flygfältet i Malm i nuvarande bruk. Flygfältet torde inkorporeringen inte rädda, men däremot ger inkorporeringen nytt hopp åt Svartabacken. Osmo Soininvaara, som är viceordförande i stadsplaneringsnämnden, skrev den 23 februari följande i sitt blogginlägg "Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 26.2.2009":

>>Vuosaareen on viime vuosina rakennettu ja edelleen rakennetaan aika paljon. Ihan siinä vieressä on kaavoitettu alue, jonka käynnistyminen odottaa laman päättymistä ja asuntomarkkinoiden toipumista. Östersundomin aluetta (Sipoolta saatu alue) ei ole vielä suunniteltu; tältä osin olennaisinta on, millaisia virkistysalueita Vuosaaren lähimaastoon on ehkä tulossa.

Jotenkin tuntuu, ettei tällä asialla olisi kiire, vaan koko hanke voisi odottaa sitä, että Östersundsomin maankäyttösuunnitelmat vähän selkeytyisivät.<<

Det torde ta sin tid innan planerna för Östersundom klarnar. Stadsplaneringskontoret har idag publicerat Planläggningsöversikt 2009. Kartan ovan med bl.a. jokerlinjer och förälngning av metrolinjen är ur denna översikt.

Helsingin Sanomat har på kvällen publicerat en notis med rubriken "Vantaan kaupunginhallitus taipui liitosselvitykseen". Hufvudstadsbladet har publicerat en artikel med rubriken "Vanda vill ha två utredningar". Yle har publicerat en notiser med rubrikerna "Vanda kan tänka sig fusionsutredning " och "Vantaalta ehkä Helsingille".


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar