Elevupptagningsområde. Den 9 mars 2009

Protokollet från Helsingfors finska utbildningssektions möte den 24 februari (se "Tillfälliga utrymmen. Den 3 mars 2009") finns nu på Internet. Jag citerar ur protokollet:


Pöydälle jaettiin esittelijän muutettu ehdotus ja muutettu esitys, jotka kuuluvat seuraavasti:

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättänee muuttaa 15.4.2008 (§ 45) tekemäänsä oppilaaksiottoaluetta koskevaa päätöstä siten, että perusopetuksen vuosiluokkien 7.-9. osalta valtioneuvoston päätöksen (746/2007) mukaan Helsingin kaupunkiin liitetyt alueet muodostavat 1.8.2009 alkaen alueella sijaitsevan Sakarinmäen koulun oppilaaksiottoalueen, missä 7.-9. vuosiluokan oppilaiden opetus toistaiseksi järjestetään tilapäistiloissa ja, että Sakarinmäen koulussa järjestetään perusopetusta myös vuosiluokilla 7-9. ...

Valtioneuvoston päätös (746/2007) kuntajaon muuttamisesta tuli voimaan 1.1.2009. Tästä lähtien Helsingin kaupungilla on perusopetuslain 4 §:n nojalla lakisääteinen velvollisuus järjestä liitetyillä alueilla asuvien oppivelvollisten perusopetus. ...

Esittelijä toteaa, että liitosalueella sijaitsee Sakarinmäen koulu, jossa järjestetään tällä hetkellä vuosiluokkien 1.-6. perusopetusta. Koulun 6. vuosiluokalla on noin 30, lukuvuonna 2009–2010 7.vuosiluokalle siirtyvää oppilasta, joiden nykyisen oppilaaksiottoalueen mukainen koulupaikka on Vartiokylän yläaste. Liitosalueella asuvat, Sakarinmäen koulun nykyisen 6. vuosiluokan oppilaat, eivät mahdu Vartiokylän yläasteelle. Tilanteeseen vaikuttaa erityisesti Vartiokylän yläasteen koulun peruskorjauksen tarve. Tarkoituksenmukaista on, että alueella asuvien 7.-9. vuosiluokkien opetus järjestetään Sakarinmäen koulun tilapäistiloissa kunnes alueen vuosiluokkia 7-9 käyville oppilaille saadaan pysyvät koulutilat. Samalla Sakarinmäen koulussa järjestetty opetus laajenee käsittämään kaikki perusopetuksen vuosiluokat. ...

Edellä esitetyn perusteella esittelijä esittää, että valtioneuvoston päätöksen (746/2007) mukaan Helsingin kaupunkiin liitetyt alueet muodostavat 1.8.2009 alkaen Sakarinmäen koulun perusopetuksen 7.- 9. vuosiluokkien oppilaaksiottoalueen, missä 7.-9. vuosiluokan oppilaiden opetus järjestetään toistaiseksi tilapäistiloissa ja, että Sakarinmäen koulussa järjestetään perusopetusta myös vuosiluokilla 7-9. ...

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti muuttaa 15.4.2008 (§ 45) tekemäänsä oppilaaksiottoaluetta koskevaa päätöstä siten, että perusopetuksen vuosiluokkien 7.-9. osalta valtioneuvoston päätöksen (746/2007) mukaan Helsingin kaupunkiin liitetyt alueet muodostavat 1.8.2009 alkaen alueella sijaitsevan Sakarinmäen koulun oppilaaksiottoalueen, missä 7.-9. vuosiluokan oppilaiden opetus toistaiseksi järjestetään tilapäistiloissa ja, että Sakarinmäen koulussa järjestetään perusopetusta myös vuosiluokilla 7-9.I protokollet nämns ingenting om Kallahden peruskoulus elevupptagningsområde eller Kallahden peruskoulu i Nordsjö, dit sexornas föräldrar hade inbjudits på ett informationsmöte den 25 februari. I föredragningslistan för mötet den 24 februari kan man däremot läsa följande:


esittelijä esittää, että valtioneuvoston päätöksen (746/2007) mukaan Helsingin kaupunkiin liitetyt alueet liitetään 7.-9. vuosiluokan opetuksen osalta, 1.8.2009 alkaen osaksi Kallalahden peruskoulun oppilaaksiottoaluetta.Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar