Samgångsutredning. Den 21 december 2009


Det har rått lite nyhetstorka angående fallet Sibbo den senaste tiden, men fallet Helsingfors finns det desto mera att berätta om. Hufvudstadsbladet har publicerat en artikel med rubriken "Helsingfors vill ha Vanda 2013". Rubriken på första sidan är "Ny storstad i stöpsleven". Underrubriken lyder här "På måndag fattar stadsstyrelsen i Helsingfors beslut om samgångsutredning med Vanda". I en faktaruta noteras det att "Sammanslagningen leder också till att Helsingfors plötsligt får en hel massa småhusområden" och "Den nya storstaden skulle inte heller ha brist på tomtmark." Här har vi de ursprungliga motiveringarna för en inkorporering av sydvästra Sibbo. Efter en samgång av Helsingfors och Vanda skulle inkorporeringen av Östersundom vara föga motiverad.

Helsingin Sanomat har publicerat en artikel med rubriken "Helsinki aloittaa valmistelut yhdistymisestä Vantaan kanssa". Tidningen har dessutom publicerat en artikel med rubriken "Kuntien pakkoliitospaperit toistaiseksi hallituksen takataskuun". Med tvångssammanslagningar syftas här inte specifikt på sammanslagningar i huvudstadsregionen, utan i första hand på kommuner i allmänhet med svag ekonomi.

Båda tidningarna skriver att Helsingfors stadsstyrelse på sitt möte i måndag kommer att fatta ett beslut om en utredning om "för- och nackdelarna i en sammanslagning med Vanda". Något dylikt ärende ingår dock inte i föredragningslistan eller i tilläggslista 1. Enligt Helsingin Sanomat framhåller Risto Rautava att "kysymyksessä ei ole kuntajakolain mukainen, automaattisesti yhdistymiseen tähtäävä selvitys."

MTV3 har i natt publiceraten notis med rubriken "Helsinki valmistautuu yhdistymiseen Vantaan kanssa". Osmo Soininvaara har i ett blogginlägg en andra tillägslista. Soininvaara skriver att "Tieto kaupunginjohtajan esityksestä jaettiin kaupunginvaltuutetuille sähköpostilla perjantaina illansuussa."

Fastän det idag är lördag har Helsingfors på stadens finskspråkiga hemsida publicerat en nyhet med rubriken "21.03.09 Kaupunginhallituksessa 23.3. esitys yhdistämiselvityksestä Vantaan kanssa". Nyheten lyder i sin helhet enligt följande:

>>Helsingin kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 23.3. pidettävässä kokouksessaan Vantaan kaupungille tehtävää esitystä Helsingin ja Vantaan kaupunkien mahdollisen yhdistämisen hyötyjä ja haittoja koskevasta selvityksestä. Yhdessä laadittavan selvityksen tulee olla monipuolinen ja kattava siten, että sen pohjalta voidaan arvioida ja päättää, onko tarpeellista käynnistää kuntaliitokseen tähtäävän prosessin valmistelu.<<

Helsingfors stad har idag även på Internet, i avvikande format, publicerat en tilläggslista för stadsstyrelsemötet i måndag.

Yle har på kvällen publicerat en text med rubriken "Pajunens fusionsförslag väcker debatt". Jag citerar:

>>Inte samma som i "fallet Sibbo"

I det nuvarande initiativet till en fusionsutredning mellan Vanda och Helsingfors är det frågan om en annan process än då Helsingfors annekterade delar av Sibbo, påpekar Sandberg.

- I det här fallet är Vanda ändå principiellt med på noterna, säger Sandberg. I fallet Sibbo handlade det om att Helsingfors kapade en del av området för att Helsingfors behöver få växa. I fallet Vanda-Helsingfors är det fråga om att slå ihop två organisationer. Det är alltså fråga om två olika processer säger Sandberg. Trots det anser hon att de båda fallen har sin bakgrund i att i synnerhet Helsingfors upplever att staden inte kan utvecklas inom sina nuvarande ramar och behöver utvidgas.<<


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar