Realistiskt? Den 24 januari 2011

Riksdagen debatterade Regeringens proposition med förslag till lag om Sibbo storskogs nationalpark vid plenum den 12 januari. Debattinläggen kan läsas på Riksdagens webbplats, men Jacob Söderman har publicerat sitt inlägg även på sin egen webbplats under rubriken "Sipoonkorpi vihdoin eduskunnan käsittelyssä". Det finns skäl att återkomma till en del av inläggen, men jag skall här nöja mig med att återge valda bitar ur Södermans anförande:


Vaihtoehto 3, joka kattaisi alueen merenrantaan saakka, erityisesti siellä sijaitsevien Natura-alueiden ja tarvittavien viherkäytävien osalta, on monelle tuntunut hankalalta sen vuoksi, että Porvoonväylä katkaisisi puiston kahtia. Mainitut alueet ja käytävät pitää kuitenkin osakaavassa, ja kaavassa ainakin, suojella perusteellisesti. ...

Puiston kannalta toinen asia, joka on tärkeä, on niin sanottu Östersundomin osayleiskaavan laadinta, joka tapahtuu Vantaan, Sipoon ja Helsingin yhteistyönä. Kaava-alueena on muun muassa koko Sipoosta äsken vallattu alue, joten kaavassa todellisuudessa ratkaistaan puiston eteläraja ja erityisesti se, miten Porvoonväylän eteläpuolella olevat Natura-alueet ja tarpeelliset viherkäytävät suojataan. ...

Hufvudstadsbladetissa marraskuussa julkaistun uutisen mukaan näyttäisi siltä, että Helsingin kaupungin kaupunginsuunnittelu kaavailee muutamaa uutta väestörikasta kaupunginosaa nimeltä Sundberg, Gumböle, Östersundom tuolle Sipoolta vallatulle alueelle, pääosin Porvoonväylän eteläpuolelle. Siitä eteenpäin vielä Sipoon kunnan alueelle tulisi vastaavasti asuntojen keskitystä Majvikin alueelle. Koko alueen väestötavoitteena on mainittu 50 000-80 000 asukkaan sijoittaminen näille maille seuraavien noin 20-30 vuoden aikana. Jopa 100 000 henkeä on mainittu.

Toivon, että asianomaiset kunnat kunnolla pohtisivat, ovatko näin mittavat väestötarpeet realistiset ja tarpeelliset. Mistä nämä ihmiset tulisivat? Näyttäisi siltä, että moni keskisuuri kaupunki jouduttaisiin maassamme melkeinpä tyhjentämään, jotta tähän tavoitteeseen päästään. Koko tämä väestötavoite tuntuu kyllä turhan mahtavalta.


Yle har idag publicerat en nyhet med rubriken "Helsinki jatkaisi Vantaa-liitoksen valmistelua". Yle har talat med stadsstyrelseordförande Risto Rautava, som säger att Helsingfors stadsfullmäktige med överväldigande majoritet kommer att rösta för att utredningen om en sammanslagning av Helsingfors och Vanda fortsätter, trots att man i Vanda är emot en utredning. Yle kommer med det intressanta tillägget att "Rautava itse uskoo vakaasti, että tulevasta hallitusohjelmasta löytyy eväitä."Inga kommentarer:

Skicka en kommentar