Vältämättömiä metropolitekoja. Den 3 januari 2011


I senaste nummer av Kaupunkisanomat (44/2010) från den 17 december ingår en kolumn av Sari Sarkomaa (saml) med rubriken "Järkeö ja tunnetta metropolipolitiikkaan". Kolumnen kunde ha varit skriven efter senaste riksdagsval. Sarkomaa berättar att hon deltog i regeringsförhandlingarna och uttrycker sin belåtenhet över att metropolområdets betydelse för hela landets välfär för första gången erkänns i regeringsprogrammet. Kolumnen är i själva verket nästan identisk med Sarkomaas gruppanförande från den 9 november vid riksdagens plenum i behandlingen av Statsrådets redogörelse för metropolpolitiken. Enligt Sarkomaa är utvecklingen av spår- och kollektivtrafik metropolpolitikens "centrala kärna". Väst- och östmetron samt ringmanan är "nödvändiga" metropolhandlingar eller -gärningar (metropolitekoja), medan Aalto-universitetet är "metropopolitikens pärla". Sarkomaa hävdar rentav att metropolpolitiken är "nödvändig" för metropolområdet 1,3 miljoner invånare. Vad Sarkomaa inte nämner är metropolpolitiken huvudsakligen betjänar Helsingfors och inte hela metropolområdets intressen. Det var ju inte Esbo, utan Helsingfors, som ville ha västmetron. Den statliga finansieringen av ringbanan var regeringen Vanhanen I:s ersättning till Vanda för "Västerkullakilen". Någon östmetro finns det överhuvudtaget inga beslut om och några löften om statlig finansiering har här inte getts. Med "östmetron" syftar Sarkomaa kanske i själva verket på inkorporeringen, som motiverades med behovet av en förlängning av metron österut.
Utöver Sarkomaa var det endast Sirpa Asko-Seljavaara som vid riksdagens plenum omnämnde östmetron. Asko-Seljavaara sade "Tarvitsemme myös Itämetron, joka kulkee Sipooseen pintametrona, mahdollisesti pitemmällekin, vaikka Porvooseen." Timo Juurikkala sade för sin del i De grönas gruppanförande följande:


Pääkaupunkiseutua ympäröivä viherkehä koostuu Nuuksion, Sipoonkorven, Porkkalan ja Meikon metsäalueista sekä Sipoon-Kirkkonummen välisestä saaristosta ja viheryhteyksistä. Vastaavaa hienojen luontoalueiden ketjua ei löydy muista metropoleista. Tämän vahvuuden tunnistaminen ja vaaliminen on tärkeää, ja vihreät tervehtivätkin ilolla esitystä Sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta. Sekin on metropolipolitiikkaa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar