Åt vilket håll? Den 21 januari 2011

I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Espoo ja Helsinki kisaavat metron jatkosta". Utgående från utlåtandena över utkastet till Helsingforsregionens trafiksystemplan (HLJ 2011) kan det se ut som om vi här hade en tävling mellan Helsingfors och Esbo (se "'edellyttää metron jatkamista itään'. Den 16 januari 2011"), men i verkligheten handlar konkurrensen om helt andra frågor. Helsingin Sanomat noterar även följande:


Kaupunkien kovat metrohalut poikkeavat merkittävästi viimesyksyisistä virkamiestyöryhmän näkemyksistä. Sekä Kivenlahden että Östersundomin metro-osuudet sijoitettiin tuolloin hankelistan pohjalle.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar