On Sovittu. Den 23 januari 2011

I mitt inlägg "Skuggplanering. Den 20 januari 2011" noterade jag att Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry - Helsingfors naturskyddsförening rf gör en skuggplan (varjokaava) för Östersundom. I beskrivningen av projektet tar man inte direkt ställning för en metrolinje till Östersundom, men planeringen bygger ändå på den av Helsingfors indirekt valda metroalternativet. Detta betyder ändå inte att föreningen skulle förhålla sig positivt till en metrolinje till och genom Östersundom. I föreningens utlåtande "Helsingin seudun liikenne HSL kannaottopyyntö Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (HLJ 2011) 15.01.2011" kan man t.ex. läsa följande:


Esimerkiksi Histan ja Sipoon liitosalueen rakentaminen tapahtuu ekologisten verkostojen kustannuksella ja edellyttävät aivan uuden rakenteen luomista. Näiden sijaan voitaisiin täydentää olemassa olevien ratojen lähistöjä ja parantaa siten olemassa olevan verkoston kannattavuutta. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että uudet ratahankkeet (kuten Turun suunnan uusi rataosuus = ESA-ratahanke tai itämetro) eivät voi olla listan kärkihankkeita. ...

Raide-Jokeri tulee priorisoida ylemmäs ensimmäisellä kaudella ja ainakin ennen itämetroa. Poikittaisliikenne on saatava raiteille ennen uusien ratojen rakentamista. ...

- Olemassa olevan rataverkon kehittäminen (lisäraiteet eli nk. kaupunkiradat) tulee priorisoida ennen uusia ratahankkeita.

- Metron jatkaminen itään tulee siirtää myöhemmäs (2. tai 3. kausi)


På denna blogg har jag påtalat så kallad kohandel i fallet Sibbo. I sig vill jag dock inte kategoriskt fördöma förhandlingar och överenskommelser om kopplingar mellan lösningar som i sak inte hör ihop. Tvärtom är "kohandel" ibland nödvändigt för att minoritetens viktigaste behov skall kunna tryggas. Det nybildade partiet Muutos 2011 - Förändring 2011, som förespråkar direkt demokrati, lär här ha en annan linje. En av partiets kandidater som är uppställd i Nylands valkrets heter Jouni Jokela. Jokela skrev nyligen ett blogginlägg om problemen med tågtrafiken i Finland. Blogginlägget är inte i sig så märkligt, men i en kommentar till inlägget har han publicerat ett brev som är mera anmärkningsvärt. Jag förhåller mig skeptisk till en del av påståendena i brevet, men benämningen "On Sovittu" på nätverket av bästa bröder som fixar spårvägsprojekt är ganska träffande. Jag återger här valda delar ur brevet:


Politiikassa käydään aina kauppaa: jos minä saan jotain, voin suostua antamaan jotain sinulle. Metron rahoittamiseksi piti antaa jotain hyvää jonnekin muualle. Lappia sympatisoiva ministeri ostettiin metron kannattajaksi lupaamalla sähköistää Kemijärven rata ja Vaasan seutua sympatisoiva ministeri ostettiin metron kannattajaksi lupaamalla sähköistää Vaasan rata. Näin saatiin työryhmään 2 metroa kannattavaa ministeriä lisää.

Suomi on pieni maa, jossa kaikki toimii hyväveli-verkoston kautta. Hyvän veljen kuuluu kannattaa metroa ja muita Helsingin seudun tunnelihankkeita, joita on oltava toteutettaviksi valittavien listalla koko ajan ainakin kolme. Espoon metron toteuttamiseen johtaneet lehmäkaupat olivat yllätys, joka sekoitti hetkeksi tämän louhintapakan. On Sovittu oli jo päättänyt alkukesästä 2006 liittää Sipoon Östersundomin Helsinkiin, jotta metroa voidaan porata sinne, kun se kerran ei Espoossa onnistunut edes vielä keväällä 2006. Ministeri Vapaavuori paljasti tämän Sipoo-operaation syyn TV-keskustelussa syksyllä 2006.

Metroa piti tulla porattavaksi vasta Vantaan kiinteistökeinotteluhankkeen eli Marjaradan jälkeen (nykyinen nimi Kehärata, koska Marjarata-nimi meni pilalle Marja-Vantaan maakeinottelun julkitulon myötä). Espoon metron louhintaurakka menetettiin tsekkiläisille ehkä siksi, että oma kapasiteetti on kiinni Marjaradalla. Siten onkin syntynyt hätä, mitä sitten louhitaan, kun Marjarata on louhittu. Siksi On Sovittu päätti, että seuraavaksi louhitaan Pisara-rata, jolle on keksitty täysin absurdeja selityksiä siitä, miten se ratkaisee Rovaniemeä myöten junaliikenteen kaikki ongelmat, jotka johtuvat muka Helsingin ratapihan ahtaudesta. Ne kaksi muuta louhintahanketta ovat lisää metroa Espooseen ja metro Östersundomiin, vaikka Helsinki on itse teettänyt selvitykset, jotka osoittavat itämetron täysin älyttömäksi hankkeeksi.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar