Vantaan on turvattava Östersundomin metsät. Den 5 januari 2011


I dagens nummer av Vantaan sanomat ingår en debattartikel med rubriken "Vantaan on turvattava Östersundomin metsät". I artikeln skriver Anniina Kostilainen, som är ordförande för den gröna fullmäktigegruppen i Vanda, bl.a. om vikten av ekologiska korridorer och bufferzoner kring nationalparken i Sibbo storskogen.

Jag har idag utnyttjat utnuttjat en existerande grön förbindelse och skidat från Nordsjö till Håkansböle idrottspark. (Se bilden nedan och Sports Tracker, där man även hittar bilder tagna med mobiltelefonen.) Skidspåret var i gott skick och det gick bra att skejta hela vägen - förutom där spåret korsar Ring III. Den aktuella gröna förbindelsen är markerad som grön förbindelse eller ekologisk korridor i Så väl landskapsplanen för Nylands förbund som i generalplanen för Vanda. Helsingfors har dock planer på ett par metrostationer i området, som forfarande hör till Vanda.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar