Korridorsnack. Den 9 januari 2011


Laura Räty, som är gruppordförande för Samlingspartiets fullmäktigegrupp i Helsingfors, stadsstyrelsemedlem och ordförande för Samlingspartiets fullmäktige, gjorde i fredags ett uttalande, som rubriserades "Pääkaupunkiseudun kuntien yhdistäminen kirjattava hallitusohjelmaan". Men det är inte bara Finlands "enda metropol", som vill inkorporera sina grannar. I den betydligt mindre metropolen Vasa finns det liknande ambitioner. (Stadsdirektören i Vasa Markku Lumio skall inte förväxlas med Markku Luoma, som faktiskt före Sibbobördige Rurik Ahlberg varit kommundirektör i Korsholm.)





Vasas intresse att växa är ett centralt tema i Leif Sjöströms "Folkets Dagblad" 2008. Dels har man i Vasa önskat inkorporera hela Korsholm, dels en del av Korsholm för att få en korridor till Lillkyro. (Se "Vasa, Lillkyro och Sibbo. Den 7 februari 2010" och "April. Den 1 april 2010".) I själva verket finns det här många kopplingar till fallet Sibbo.



I "Folkets Dagblad" 2008 får Centern och Matti Vanhanen även kritik för sitt agerande i fallet Sibbo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar