Det historiska Nyland. Den 1 januari 2011


Borgåbladet och Östra Nyland publicerade vid midnatt på tidningarnas webbplats FNB:s notis med rubriken "Nyland har nu 28 kommuner". Tillsammans med texten har man publicerat en bild med skyltar vid den gamla gränsen mellan Sibbo och Vanda vid Nya Borgåvägen. Både landskaps- och kommunskylten togs dess värre ner redan för två år sedan då Helsingfors inkorporerade sydvästra Sibbo. I stället sattes här upp en skylt med namnen Helsinki och Helsingfors, men den togs strax ner. (Se "Signaler. Den 19 januari 2009".) Sammanslagningen av Nyalnds förbund och Östra Nylands förbund, som allmänt tolkas som en upplösning av Östra Nylands förbund och en utvidgning av Nylands förbund, är en direkt följd av initiativet till en ändring i kommunindelningen.
I notisen citeras landskapsdirektör Ossi Savolainen, som säger att "Från årsskiftet slutar landskapet inte längre konstgjort öster om Helsingfors, utan sträcker sig genom hela det historiska Nyland från Hangö till Lovisa." Savolainens påstående är rena nonsens, men inte speciellt orginellt. (Se "Landskapsgränser. Den 12 mars 2008" och "Följd av Sibboaffären. Den 12 augusti 2009".) Savolainen torde förväxla det "historiska Nyland" med Nylands län, som upplöstes på 1990-talet. Det historiska Nyland inkluderade även Kymmenedalen och utgjorde en förening av Raseborg och Borgå slottslän, dit även Helsinge (och nuvarande Helsingfors) hörde. Det nuvarande Nylands landskapsförbund har föga med det historiska landskapet Nyland att göra. Enligt landskapsförbundets egen historieskrivning har Nylands förbund sina rötter i Helsingfors regionplaneförbund och Regionplansförbundet för Helsingfors jämte omnejd, som grundades 1946.

Bilden ovan är klippt ur en bild på Wikipedia.