Frågor och svar. Den 17 januari 2011


I gratistidningen Vartti den 12 januari ingår en artikel med rubriken "Sipoonkorpi haaastaa pian Nuuksion kansallispuiston". Artikeln piblicerades igår på Helsingin Sanomats webbplats Oma kaupunki under rubriken "Sipoonkorpi voi yltää Nuuksion kävijämääriin".

I artikeln ställer Vartti frågor till Tiina Nikkonen från Forsstyrelsen. Jag citerar:


Miksi Sipoonkorpeen ei kaavoiteta tontteja?

-  Sipoonkorpi on kautta aikojen huomioitu arvokkaana luontoalueena, joka halutaan säilyttää. Sitä suojellaan esimerkiksi erilaisilla kaavamääräyksillä, joilla osoitetaan, että alue on luonnonsuojelun tai virkistyskäytön kannalta tärkeää säilyttää rakentamattomana. ...

Voiko Sipoonkorven kansallispuisto estää itämetron rakentamisen?

- Ei. Kansallispuisto ja julkinen liikenne voidaan sovittaa yhteen. Se on vain hienoa ja tavoiteltavaa, jos kansallispuiston voi tulla julkisilla välineillä.

I dag har Helsingin Sanomat på webbplatsen Oma kaupunki publicerat FNB:s notis med rubriken "Vantaan kaupunginhallitus torjui liitoksen Helsinkiin". Rösterna för att man inte skall göra en utredning om en kommunsammanslagning föll 12 - 5. Det är stadsfullmäktige som tar det slutliga beslutet. Helsingfors stadsstyrelse bordlade för sin del motsvarande ärende.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar