Tillkom i full panik. Den 31 januari 2011
I lördagens nummer av Sipoon Sanomat ingår en insändarartikel av Gustav Tallqvist med rubriken "Skolnätet är en del av infrastrukturen". I artikeln kritiserar Tallqvist utredningen om skolnätet och påpekar att den bygger på generalplanen, som i sin tur tillkom i panik, i ett försök att värja sig mot anfallet från Helsingfors. Enligt Tallqvist är generalplanen således överdimensionerad.


Inkorporeringen var i sig naturligtvis en stor förlust för Sibbo, men även den panik som Helsingfors initiativ föranledde har på många sätt förorsakat skada. Tallqvist är emellertid styrelsemedlem i Vårt gemensamma Sibbo, som "understöder en kraftig tillväxt i Sibbo" och som grundades för att ta vara på den påstådda enighet som anfallet från Helsingfors föranledde. Läser man ledaren i senaste nummer av Sipoon Sanomat, upplyses man dock om att "leden för försvaret av hemkommunen" inte längre håller samman. (Se "Bergkrossning. Den 28 januari 2011".) Kommunfullmäktigeordförande Christel Liljeström har i ett blogginlägg med rubriken "Sipoon Sanomat: Nyt riittää!" starkt reagerat på den till språkstrid uppmanade ledaren i Sipoon Sanomat.


Idag röstar stadsfullmäktige i Vanda (och Helsingfors) om en fortsatt utredning om en sammanslagning av Vanda och Helsingfors.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar