Skuggplanering. Den 20 januari 2011Skuggplanering och skuggplaner som alternativ till officiella utkast och förslag till generalplaner lär vara synnerligen ovanligt, men när det gäller östersundom med omnejd har Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry - Helsingfors naturskyddsförening rf inlett arbetet med en skuggplan (varjokaava). Planen förverkligas som ett beställningsarbete av en advokatbyrå, men man utnyttjar sig av stadsplaneringskontorets utredningsmaterial.
I skuggplanen Östersundomin varjokaava skall man bl.a. ta ställning till valet mellan metro och snabbspårvagn.