Ajankohtaiset alueet. Den 11 januari 2011


Helsingfors stadsplaneringskontor har idag bytt ut webbplatsen "Projektialueet" mot en ny webbplats "Ajankohtaiset alueet". Samtidigt har (den finskspråkiga) webbplatsen för projektområdet Östersundom bytts ut mot en ny, mindre omfattande webbplats för det "aktuella området" Östersundom. Webbplatsen har dtidigare hittats som betaversion via sökmaskiner.
På sidan "Julkaisut ja selvitykset" har rubriken "Tulevat" bytts ut mot "Tekeillä olevat selvitykset". Till denna kategori hör även "Majvikin metron esiselvitys", som borde ha varit färdig redan i november. Nya utredningar är "Östersundomin alueen liikenteen nykytilaselvitys" och "Östersundomin yleiskaava-alueen joukkoliikenneselvitys". På sidan "Liikenne" kan man bl.a. läsa följande:


Raideliikenneratkaisu on yksi yleiskaavan tärkeistä suunnittelukysymyksistä. Metron ja pikaraitiotien esiselvitykset valmistuivat vuoden 2010 alussa. Kaavaluonnoksen valmistelu lähtee siitä, että joukkoliikenteen perusratkaisuna on Mellunkylästä jatkuva metro. Alueen pikaraitiotievarausten tarve selvitetään. ...

Östersundomin joukkoliikenne- ja liikennesuunnittelua ohjaavat muiden muassa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja niistä erityisesti Helsingin seutua koskevat erityistavoitteet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar