Östmetron till Håkansböle. Den 2 januari 2011


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "'Itämetroa jatkettava Hakunilaan'". Det är riksdagsledamot Kimmo Kiljunen (sdp) som föreslås att östmetron skall dras till Håkansböle. Det är inte första gången som Kiljunen föreslår att metron skall dras till Håkansböle. Den 21 juni 2006, samma dag som Helsingfors tog sitt initiativ till en ändring i kommunindelningen, föreslog Kiljunen i Helsingin Sanomat att "Vantaa voisi luopua pienestä merenrantaosasta, jos Helsinki osallistuu metrolinjan jatkamiseen Mellunmäestä Länsimäen kautta Hakunilaan". (Se "Metro till Håkansböle. Den 26 september 2007".)
En metrolinje från den existerande metrostationen i Mellungsbacka via Västerkulla (Länsimäki) till Håkansböle finns med i landskapsplanen för Nyland /se kartan ovan), men Helsingfors har motarbetat planerna på en metrolinje till Håkansböle, eftersom man i Helsingfors velat planera östmetron till Östersundom. Lika väl presenterade Tuomas Rajajärvi från Helsingfors stadsplaneringskontor i november 2008 även ett alternativ för metrolinjen från Mellungsbacka via Västersundom till Håkansböle. (Se bilden nedan och "Ett steg i ett större projekt. Den 5 november 2008".)